Automaattisen testin käynnistäminen (koskee Italiaa ja Dubaita)


Ammattiehenkilöstö

Automaattinen testi on välttämätön vain Italiassa ja Dubaissa käyttöön otettaville inverttereille. Italialainen normi CEI 0-21 sekä DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) edellyttävät kaikilta yleiseen sähköverkkoon sähköä syöttäviltä inverttereiltä automaattista testitoimintoa. Invertteri tarkastaa automaattisen testin aikana vuorotellen reaktioajat ylijännitteelle, alijännitteelle, enimmäistaajuudelle ja vähimmäistaajuudelle.

Automaattinen testi muuttaa lineaarisesti kuhunkin suojatoimintoon liittyvää poiskytkennän ylä- ja alaraja-arvoa taajuuden ja jännitteen valvontaa varten. Heti kun mittausarvo ylittää sallitun poiskytkentärajan, invertteri kytkeytyy irti yleisestä sähköverkosta. Tällä tavoin invertteri mittaa reaktioajan ja testaa itsensä.

Automaattisen testin päättymisen jälkeen invertteri siirtyy automaattisesti takaisin syöttökäyttöön, säätyy alkuperäisiin poiskytkentäehtoihin ja kytkeytyy yleiseen sähköverkkoon. Testi kestää noin 3 minuuttia.

Edellytykset:

  • Invertterin maaatietueeksi täytyy asettaa CEI 0-21 intern tai DEWA 2016 intern.

Toimintaohjeet:

  1. Valitse valikko Device configuration (Laitteen konfigurointi).
  2. Valitse Settings (Asetukset).
  3. Valitse seuraavasta kontekstivalikosta [Start Self-test] (Käynnistä automaattinen testi).
  4. Seuraa valintaikkunan ohjeita ja tallenna automaattisen testin loki tarvittaessa.