Käivitage enesekontroll (Itaalia ja Dubai)


Spetsialistid

Enesekontroll on nõutav ainult nende vaheldite korral, mis võetakse kasutusele Itaalias ja Dubais. Itaalia standard CEI 0-21 ja DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) nõuavad kõikide vaheldite, mis toidavad avalikku vooluvõrku, enesekontrolli. Enesekontrolli käigus kontrollib vaheldi üksteise järel ülepinge, alapinge reaktsiooniaegasid, maksimaalset sagedust ja minimaalset sagedust.

Enesekontroll muudab ülemist ja alumist väljalülitamise piirväärust iga kaitsefunktsiooni jaoks lineaarselt sageduse ja pinge järelevalveks. Kui mõõteväärtus on väljaspool lubatud väljalülitamise piirväärtust, lahutab vaheldi end avalikust vooluvõrgust. Sel viisil tuvastab vaheldi reaktsiooniaja ja kontrollib end ise.

Pärast enesekontrolli lõpetamist vahetab vaheldi automaatselt uuesti toiterežiimi, seab algsed väljalülitamise tingimused ja lülitab end avalikule vooluvõrgule. Kontroll kestab u 3 minutit.

Tingimused:

  • vaheldi riigi andmebaas peab olema seatud standardile CEI 0-21 intern või DEWA 2016 intern.

Meetod:

  1. valige menüü Seadme konfiguratsioon.
  2. Valige [Seaded].
  3. Valige järgmises kontekstimenüüs [Käivita enesekontroll].
  4. Järgige dialoogiaknas olevaid juhiseid ja vajaduse korral salvestage enesekontrolli logi.