Zelftest starten (voor Italië en Dubai)


Vakman

De zelftest is alleen vereist bij omvormers die in Italië en Dubai in bedrijf worden gesteld. Volgens de Italiaanse norm CEI 0-21 en de DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) moeten alle omvormers die stroom terugleveren aan het openbare stroomnet een zelftestfunctie hebben. Tijdens de zelftest controleert de omvormer achtereenvolgens de reactietijden voor overspanning, onderspanning, maximale frequentie en minimale frequentie.

De zelftest verandert de bovenste en onderste uitschakelgrenswaarde voor iedere beveiligingsfunctie lineair voor de frequentie- en spanningsbewaking. Zodra de meetwaarde de toegestane uitschakelgrens overschrijdt, koppelt de omvormer zich van het openbare stroomnet los. Op die manier stelt de omvormer de reactietijd vast en controleert hij zichzelf.

Zodra de zelftest beëindigd is, schakelt de omvormer automatisch terug naar de teruglevermodus, stelt hij de oorspronkelijke uitschakelvoorwaarden weer in en maakt hij weer verbinding met het openbare stroomnet. De test duurt circa 3 minuten.

Voorwaarden:

  • De landspecifieke gegevensrecord van de omvormer moet zijn ingesteld op CEI 0-21 intern of DEWA 2016.

Werkwijze:

  1. Selecteer het menu Apparaatconfiguratie.
  2. Kies [Instellingen].
  3. Kies in het volgende contextmenu [Zelftest starten].
  4. Volg de instructies in het dialoogvenster en sla het zelftestverslag desgewenst op.