Zagon samotestiranja (za Italijo in Dubaj)


Strokovno osebje

Samotestiranje je na voljo samo pri razsmernikih, ki so namenjeni za obratovanje v Italiji in Dubaju. Italijanski standard CEI 0-21 in DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) zahtevata funkcijo samotestiranja za vse razsmernike, ki oddajajo električno energijo v javno električno omrežje. Med samotestiranjem razsmernik enega za drugim preveri reakcijske čase za prenapetost, nezadostno napetost ter največjo in najmanjšo frekvenco.

Samotestiranje spremeni spodnjo in zgornjo odklopno mejno vrednost za vsako zaščitno funkcijo linearno za nadzor frekvence in napetosti. Takoj, ko je izmerjena vrednost zunaj dopustne odklopne meje, se razsmernik loči od javnega električnega omrežja. Na ta način razsmernik določi reakcijski čas in izvede samotestiranje.

Po zaključku samotestiranja razsmernik samodejno znova preklopi na način za dovajanje električne energije, nastavi prvotne izklopne pogoje in se priklopi na javno električno omrežje. Test traja pribl. 3 minute.

Predpogoji:

  • Komplet podatkov za državo v razsmerniku mora biti nastavljen na CEI 0-21 interno ali DEWA 2016 interno.

Postopek:

  1. Izberite meni Konfiguracija naprave.
  2. Izberite [Nastavitve].
  3. V naslednjem priročnem meniju izberite [Zaženi samotestiranje].
  4. Upoštevajte navodila v pogovornem oknu in po potrebi shranite dnevnik samotestiranja.