Spuštění autotestu (pro Itálii a Dubaj)


Odborný pracovník

Autotest je zapotřebí pouze u střídačů, které se uvádějí do provozu v Itálii a v Dubaji. Italská norma CEI 0-21 a dubajský úřad DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) od všech střídačů, které dodávají elektrickou energii do veřejné rozvodné sítě, vyžadují funkci autotestu. V průběhu autotestu střídač postupně zkontroluje reakční doby pro přepětí, podpětí, maximální frekvenci a minimální frekvenci.

Při autotestu dochází k lineární úpravě horního a spodního vypínacího limitu jednotlivých ochranných funkcí pro monitorování frekvence a napětí. Jakmile naměřená hodnota překročí povolený vypínací limit, střídač se odpojí od veřejné rozvodné sítě. Tímto způsobem střídač zjišťuje reakční dobu a kontroluje sám sebe.

Po dokončení autotestu se střídač automaticky vrátí do režimu dodávky elektrické energie, nastaví původní podmínky vedoucí k vypnutí a připojí se k veřejné rozvodné síti. Test trvá cca 3 minuty.

Podmínky:

  • Národní datový záznam střídače musí být nastavený na možnost CEI 0-21 interní nebo DEWA 2016 interní.

Postup:

  1. Zvolte nabídku Konfigurace přístroje.
  2. Klikněte na tlačítko [Nastavení].
  3. V následující kontextové nabídce zvolte [Spustit autotest].
  4. Postupujte podle pokynů v dialogovém okně a v případě potřeby uložte protokol autotestu.