Oto kontrolün başlatılması (İtalya ve Dubai için)


Uzman elektrikçi

Oto kontrol uygulaması sadece İtalya ve Dubai'de işletime alınacak eviricilerde gereklidir. İtalya'da geçerli olan CEI 0-21 standardı ve DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), şehir şebekesini besleyen tüm eviricilerin bir oto kontrol fonksiyonuna sahip olmasını öngörmektedir. Oto kontrol esnasında evirici, birbiri ardına aşırı gerilim, düşük gerilim, maksimum frekans ve minimum frekans için reaksiyon sürelerini denetler.

Oto kontrol, frekans ve gerilim denetimi koruma fonksiyonları için üst ve alt devre dışı bırakma limitlerini lineer olarak değiştirir. Ölçüm değeri izin verilen devre dışı bırakma limitlerinin dışına çıktığı an, evirici, şehir elektrik şebekesinden ayrılır. Böylelikle evirici, reaksiyon süresini ölçer ve kendi kendini denetlemiş olur.

Oto kontrol işleminin sonlanmasının ardından evirici, otomatik olarak yine besleme işletimine geçer, başlangıçtaki devre dışı bırakma koşullarını ayarlar ve ardından elektrik şebekesine bağlanır. İşlem yaklaşık 3 dakika sürer.

Ön koşullar:

  • Evirici ülke veri setinin CEI 0-21 intern veya DEWA 2016 intern olarak ayarlanmış olması gerekmektedir.

Yapılacaklar:

  1. Device configuration menüsünü seçin.
  2. [Settings] öğesini seçin.
  3. Gelen içerik menüsünde [Start self-test] öğesini seçin.
  4. Diyalogda belirtilen talimatlara uyun ve gerekirse oto kontrol protokolünü kaydedin.