Start selvtest (kun for Italien og Dubai)


Fagmand

Selvtesten kræves kun i forbindelse med omformere, som sættes i drift i Italien og Dubai. Den italienske standard CEI 0-21 og DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) kræver en selvtestfunktion for alle omformere, som forsyner det offentlige elnet. Under selvtesten kontrollerer omformeren reaktionstiderne for overspænding, underspænding, maksimal frekvens og minimal frekvens efter hinanden.

Selvtesten ændrer den øverste og nederste frakoblingsgrænseværdi for hver beskyttelsesfunktion lineært for frekvens- og spændingsovervågningen. Så snart måleværdien ligger uden for den tilladte frakoblingsgrænse, afbrydes omformeren fra det offentlige elnet. På den måde beregner omformeren reaktionstiden og kontrollerer sig selv.

Når selvtesten er afsluttet, skifter omformeren automatisk til tilførselsdrift igen, indstiller de oprindelige frakoblingsbetingelser og skifter over til det offentlige elnet. Testen varer ca. 3 minutter.

Forudsætninger:

  • Omformerens landedatapost skal være indstillet til CEI 0-21 intern eller DEWA 2016 intern.

Fremgangsmåde:

  1. Vælg menuen Device Configuration.
  2. Vælg [Settings].
  3. Vælg [Starting the Self-Test] i følgende kontekstmenu.
  4. Følg anvisningerne i dialogen, og gem evt. selvtestens protokol.