Indstilling af fejlstrømsbeskyttelsesanordningens mærkefejlstrøm


Fagmand

Når der anvendes en fejlstrømsbeskyttelsesanordning med en mærkefejlstrøm på 30 mA, skal du indstille mærkefejlstrømmen på 30 mA. Dermed reducerer omformeren de driftsbetingede afledningsstrømme og forhindrer en fejludløsning af fejlstrømsbeskyttelsesanordningen (yderligere informationer findes i Teknisk information "Leading Leakage Currents" på www.SMA-Solar.com).

Den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene er beskrevet i et andet kapitel Ændring af driftsparametre).

Fremgangsmåde:

  • Vælg parameteren RCD tilpasning, og indstil til 30 mA.