Nominale aardlekstroom van de aardlekbeveiliging instellen


Vakman

Wanneer een aardlekbeveiliging met een nominale aardlekstroom van 30 mA wordt toegepast, moet u de nominale aardlekstroom op 30 mA instellen. Daardoor reduceert de omvormer de bedrijfsafhankelijke afleidstromen en voorkomt het foutief activeren van de aardlekbeveiliging (meer informatie zie technische informatie "Capacitieve afvoerstromen" onder www.SMA-Solar.com).

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven Bedrijfsparameters wijzigen).

Werkwijze:

  • Selecteer de parameter RCD aanpassing en zet deze op 30 mA.