Vikavirtasuojakytkimen nimellisvikavirran asetus


Ammattiehenkilöstö

Käytettäessä vikavirtasuojakytkimiä nimellisvikavirralla 30 mA nimellisvikavirraksi on säädettävä 30 mA. Silloin invertteri vähentää käytöstä johtuvia vuotovirtoja ja estää vikavirtasuojakytkimen ei-toivotun toiminnan (katso lisätietoja teknisistä tiedoista ”Leading Leakage Currents” (Kapasitiiviset vuotovirrat), kohta www.SMA-Solar.com).

Käyttöparametrien muuttamisen perusmenettely on kuvailtu toisessa luvussa Käyttöparametrien muuttaminen).

Toimintaohjeet:

  • Valitse parametri RCD adjustment (RDC:n säätö) ja säädä se arvoon 30 mA.