Nastavitev nazivnega okvarnega toka za zaščitno stikalo za okvarni tok


Strokovno osebje

Kadar je uporabljeno zaščitno stikalo za okvarni tok z nazivnim okvarnim tokom 30 mA, je treba nazivni okvarni tok nastaviti na 30 mA. Na ta način razsmernik zmanjša uhajave tokove, pogojene z delovanjem, in prepreči nepotrebno sprožitev zaščitnega stikala za okvarni tok (za dodatne informacije glejte tehnične informacije »Leading Leakage Currents« v www.SMA-Solar.com).

Osnovni postopek spreminjanja delovnih parametrov je opisan v drugem poglavju Spreminjanje delovnih parametrov).

Postopek:

  • Izberite parameter Prilagajanje RCD in ga nastavite na 30 mA.