Nastavení jmenovitého poruchového proudu zařízení na ochranu proti poruchovému proudu


Odborný pracovník

Pokud používáte zařízení na ochranu proti poruchovému proudu s jmenovitým poruchovým proudem 30 mA, musíte jmenovitý poruchový proud nastavit na 30 mA. Střídač tím zmenší svodové proudy podmíněné provozem a zamezuje chybné aktivaci zařízení na ochranu proti poruchovému proudu (podrobnosti viz technické informace „Kapacitní svodový proud“ na webu www.SMA-Solar.com).

Základní postup pro změnu provozních parametrů je popsán v jiné kapitole Změna provozních parametrů).

Postup:

  • Vyberte parametr Přizpůsobení RCD a nastavte ho na hodnotu 30 mA.