Kaçak akım rölesinin nominal kaçak akımının ayarlanması


Uzman elektrikçi

Nominal kaçak akım değeri 30 mA olan bir kaçak akım rölesi kullanıldığında, nominal kaçak akım değerini 30 mA olarak ayarlamanız gerekir. Bu şekilde evirici, işletim koşullarına bağlı sızıntı akımlarını azaltır ve kaçak akım rölesinin yanlış şekilde devreye girmesini önler (daha fazla bilgi için bkz. teknik bilgi "Leading Leakage Currents" (Kapasitif sızıntı akımları), bölüm www.SMA-Solar.com).

Çalışma parametrelerini değiştirmek için temel olarak yapılması gerekenler başka bir bölümde açıklanmıştır Çalışma parametrelerinin değiştirilmesi).

Yapılacaklar:

  • RCD adjustment parametresini seçin ve 30 mA olarak ayarlayın.