Rikkevoolukaitsme mõõdetava rikkevoolu seadmine


Spetsialistid

Kui rikkevoolukaitset kasutatakse mõõdetava rikkevooluga 30 mA, tuleb mõõdetav rikkevool seada väärtusele 30 mA. Sellega vähendab vaheldi tööks vajalikke lekkevoolusid ja takistab rikkevoolukaitsme ekslikku käivitumist (lisateavet vt „Tehnilistest andmetest“ "Mahtuvuslikud lekkevoolud" www.SMA-Solar.com alt).

Üldist meetodit tööparameetrite muutmiseks on kirjeldatud ühes teises peatükis Tööparameetrite muutmine).

Meetod:

  • valige parameeter RCD kohandamine ja seadke väärtusele 30 mA.