Voorwaarden voor de DC-aansluiting


Aansluitmogelijkheden:

De omvormer heeft 2 DC-ingangen. In normaal bedrijf kunnen 2 strings op de DC-ingang A en 1 string op de DC-ingang B worden aangesloten.

U heeft de mogelijkheid om de DC-ingangen A en B parallel te gebruiken en zo meerdere strings op de omvormer aan te sluiten.

4176609164

Overzicht van de aansluiting bij normaal bedrijf

4176609548

Overzicht van de aansluiting bij parallelschakeling van de DC-ingangen A en B

Eisen aan de PV-panelen per ingang:

  • Alle PV-panelen moeten van hetzelfde type zijn.

  • Alle PV-panelen moeten dezelfde oriëntatie en helling hebben.

  • Op de volgens de statistieken koudste dag mag de nullastspanning van de PV-generator nooit groter zijn dan de maximale ingangsspanning van de omvormer.

  • Op alle strings moet een gelijk aantal serieel geschakelde PV-panelen zijn aangesloten.

  • De maximale ingangsstroom per string moet worden aangehouden en mag niet hoger zijn dan de doorgangsstroom van de DC-connectoren Technische gegevens).

  • De grenswaarden voor de ingangsspanning en de ingangsstroom van de omvormer moeten worden aangehouden Technische gegevens).

  • De positieve aansluitkabels van de PV-panelen moeten voorzien zijn van de positieve DC-connectoren DC-connectoren confectioneren).

  • De negatieve aansluitkabels van de PV-panelen moeten voorzien zijn van de negatieve DC-connectoren DC-connectoren confectioneren).

Gebruik van Y-adapters voor parallelschakeling van strings

De Y-adapters mogen niet worden gebruikt om de DC-stroomkring te onderbreken.

  1. De Y-adapters mogen niet in de directe nabijheid van de omvormer zichtbaar of vrij toegankelijk zijn.
  2. Als u de DC-stroomkring wilt onderbreken, schakel dan de omvormer altijd spanningsvrij, zoals beschreven in dit document Omvormer spanningsvrij schakelen).