DC-liitännän edellytykset


Liitäntämahdollisuudet:

Invertterissä on 2 tasavirtatuloa. Normaalikäytössä 2 ketjua voidaan liittää tasavirtatuloon A ja 1 ketju tasavirtatuloon B.

Sinulla on mahdollisuus käyttää tasavirtatuloja A ja B rinnakkaisesti ja liittää invertteriin näin useita ketjuja.

4176609164

Yleiskatsaus liitännästä normaalikäytössä

4176609548

Yleiskatsaus liitännästä tasavirtatulojen A ja B rinnakkaiskytkennän yhteydessä

Aurinkokennomoduuleja koskevat vaatimukset tuloa kohti:

  • Kaikkien aurinkokennomoduulien tulisi olla samaa tyyppiä.

  • Kaikkien aurinkokennomoduulien tulisi olla samalla tavalla suunnattuja ja kallistettuja.

  • Aurinkokennojärjestelmän tyhjäkäyntijännite ei saa koskaan ylittää invertterin maksimitulojännitettä tilastollisesti kylmimpänä päivänä.

  • Kaikkiin ketjuihin täytyy olla liitettynä sama määrä riviin kytkettyjä aurinkokennomoduuleja.

  • On noudatettava maksimia tulovirtaa ketjua kohti, eikä se saa ylittää tasavirtapistokkeiden läpimenovirtaa Tekniset tiedot).

  • Invertterin tulojännitteen ja tulovirran raja-arvoja täytyy noudattaa Tekniset tiedot).

  • Aurinkokennomoduulien positiiviset liitäntäkaapelit on varustettava positiivisilla tasavirtapistokkeilla Tasavirtapistokkeiden asennus).

  • Aurinkokennomoduulien negatiiviset liitäntäkaapelit on varustettava negatiivisilla tasavirtapistokkeilla Tasavirtapistokkeiden asennus).

Y-adaptereiden käyttö ketjujen rinnakkaiskytkentään

Y-adaptereita ei saa käyttää DC-virtapiirin katkaisuun.

  1. Y-adaptereita ei saa olla näkyvissä eikä vapaasti luoksepäästävissä invertterin välittömässä läheisyydessä.
  2. Kytke invertteri jännitteettömäksi tämän dokumentin ohjeiden mukaan DC-virtapiirin katkaisua varten Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).