Zahteve za priključitev na enosmerni tok


Možnosti priključitve:

Razsmernik ima 2 DC-vhoda. Pri običajnem delovanju je mogoče priključiti 2 niza na DC-vhod A in 1 niz na DC-vhod B.

DC-vhoda A in B lahko delujeta hkrati, pri čemer je lahko tako na razsmernik priključenih več nizov.

4176609164

Pregled priključkov pri običajnem delovanju

4176609548

Pregled priključkov pri vzporedni vezavi DC-vhodov A in B

Zahteve za FV-modul na vhod:

  • Vsi FV-moduli morajo biti istega tipa.

  • Vsi FV-moduli morajo biti enako usmerjeni in imeti enak nagib.

  • Na statistično najhladnejši dan najvišja napetost praznega teka FV-generatorja ne sme preseči najvišje vhodne napetosti razsmernika.

  • Na vseh nizih mora biti enako število zaporedno priključenih FV-modulov.

  • Upoštevati je treba največji vhodni tok na niz in ne sme se preseči prehodnega toka vtičnega priključka DC Tehnični podatki).

  • Upoštevati je treba mejne vrednosti za vhodno napetost in vhodni tok razsmernika Tehnični podatki).

  • Pozitivni priključni kabli FV-modulov morajo biti opremljeni s pozitivnimi vtičnimi priključki DC Zaključna dela na vtičnih priključkih DC).

  • Negativni priključni kabli FV-modulov morajo biti opremljeni z negativnimi vtičnimi priključki DC Zaključna dela na vtičnih priključkih DC).

Uporaba adapterjev Y za vzporedni način vezave nizov

Adapterjev Y ni dovoljeno uporabiti za prekinitev krogotoka DC.

  1. Adapterji Y ne smejo biti vidni ali prosto dostopni v neposredni bližini razsmernika.
  2. Če želite prekiniti enosmerni tokokrog, razsmernik odklopite od napajanja v skladu z navodili v tem dokumentu Odklapljanje razsmernika od napajanja).