Forudsætninger for DC-tilslutningen


Tilslutningsmuligheder:

Omformeren har 2 DC-indgange. I normal drift kan der tilsluttes 2 strings til DC-indgang A og 1 string til DC-indgang B.

DC-indgangene A og B kan drives parallelt. Dermed kan flere strings tilsluttes omformeren.

4176609164

Oversigt over tilslutning ved normal drift

4176609548

Oversigt over tilslutning ved parallel drift for DC-indgange A og B

Krav til PV-modulerne pr. indgang:

  • Alle PV‑moduler bør være af samme type.

  • Alle PV‑moduler børe være justeret identisk og hælde.

  • På den statistisk koldeste dag må PV-generatorens tomgangsspænding aldrig overskride omformerens maksimale indgangsspænding.

  • Der skal være tilsluttet det samme antal seriekoblede PV-moduler til alle strenge.

  • Den maks. indgangsstrøm pr. streng skal være overholdt, og den må ikke overskride gennemgangsstrømmen for stikforbinderne Tekniske data).

  • Grænseværdierne for omformerens indgangsspænding og indgangsstrøm skal være overholdt Tekniske data).

  • PV-modulernes positive tilslutningskabler skal være udstyret med positive DC-stikforbindere Tilpasning af DC-stikforbindere).

  • PV-modulernes negative tilslutningskabler skal være udstyret med negative DC-stikforbindere Tilpasning af DC-stikforbindere).

Anvendelse af Y-adaptere til parallelkobling af strenge

Der må ikke anvende Y-adaptere for at afbryde DC-strømkredsen.

  1. Y-adaptere må ikke anvendes synligt eller frit tilgængeligt i omformerens umiddelbare omgivelser.
  2. Kobl altid omformeren spændingsfri som beskrevet i dette dokument for at afbryde DC-strømkredsen Frakobling af spændingen til omformeren).