DC bağlantısı için ön koşullar


Bağlantı olanakları:

Eviricide 2 adet DC giriş bulunmaktadır. Normal işletimde A DC girişine 2 dizi, B DC girişine 1 dizi bağlanabilir.

Eviricinin A ve B DC girişlerini paralel şekilde çalıştırma ve bu şekilde eviriciye birden fazla dizi bağlama olanağınız bulunmaktadır.

4176609164

Normal işletimde bağlantıya genel bakış

4176609548

A ve B DC girişlerini paralel bağlama durumunda bağlantıya genel bakış

Her giriş için FV modüllerde aranan gereklilikler:

  • Tüm FV modüller aynı tipten olmalıdır.

  • Tüm FV modüller aynı şekilde hizalanmış ve eğimli olmalıdır.

  • İstatistiklere göre en soğuk günde FV jeneratörünün açık devre gerilimi, eviricinin maksimum giriş geriliminin üzerine asla çıkmamalıdır.

  • Bütün dizilerdeki (string) seri bağlı FV modül sayısı eşit olmalıdır.

  • Dizi başına maksimum giriş akımına uyulmalı ve DC bağlantı fişlerinin hata akımı değeri aşılmamalıdır Teknik veriler).

  • Giriş gerilimi ve evirici giriş akımı sınır değerlerine uyulmalıdır Teknik veriler).

  • FV modül pozitif bağlantı kablolarına pozitif DC bağlantı fişleri takılmış olmalıdır DC bağlantı fişlerinin birleştirilmesi).

  • FV modül negatif bağlantı kablolarına negatif DC bağlantı fişleri takılmış olmalıdır DC bağlantı fişlerinin birleştirilmesi).

Dizilerin paralel bağlantısı için Y adaptörlerinin kullanımı

Y adaptörleri DC akım devresini kesmek için kullanılamaz.

  1. Y adaptörleri, eviricinin hemen yakınında görünür veya kolay erişilir halde olmamalıdır.
  2. DC akım devresini kesmek için, eviricinin elektrik bağlantısını daima bu dokümanda açıklandığı şekilde kesin Eviricinin gerilim kaynaklarından ayrılması).