Eeldused alalisvoolu-ühenduseks


Ühendusvõimalused:

vaheldil on 2 alalisvoolu-sisendit Tavapärase käitamise korral saab alalisvoolu-sisendile A ühendada 2 stringi ja alalisvoolu-sisendile B 1 stringi.

Teil on võimalik käitada alalisvoolu-sisendeid A ja B paralleelselt ning seega saate ühendada vaheldiga mitu stringi.

4176609164

Ühenduse ülevaade tavapärase käitamise korral

4176609548

Ühenduse ülevaade alalisvoolu-sisendite A ja B paralleelse ühendamise korral

Nõuded fotoelektrilistele moodulitele ühe sisendi kohta:

  • kõik fotoelektrilised moodulid peaksid olema sama tüüpi.

  • Kõik fotoelektrilised moodulid peaksid olema ühtemoodi paigutatud ja kallutatud.

  • Statistiliselt kõige külmemal päeval ei tohi fotoelektrilise generaatori tühikäigu pinge ületada kunagi vaheldi maksimaalset sisendpinget.

  • Kõikide stringidega peab olema ühendatud sama arv jadamisi ühendatud fotoelektrilisi mooduleid.

  • Kinni tuleb pidada maksimaalsest sisendvoolust stringi kohta ja see ei tohi ületada alalisvoolu pistmiku läbivat voolu Tehnilised andmed).

  • Kinni tuleb pidada vaheldi sisendpinge ja sisendvoolu piirväärtustest Tehnilised andmed).

  • Fotoelektriliste moodulite positiivsed ühenduskaablid peavad olema varustatud positiivsete alalisvoolu pistmikega Alalisvoolu pistmiku konfektsioneerimine).

  • Fotoelektriliste moodulite negatiivsed ühenduskaablid peavad olema varustatud negatiivsete alalisvoolu pistmikega Alalisvoolu pistmiku konfektsioneerimine).

Y-adapterite kasutamine stringide paralleelseks ühendamiseks

Y-adaptereid ei tohi kasutada, et katkestada alalisvoolu vooluahelat.

  1. Mitte kasutada Y-adaptereid vaheldi vahetus ümbruses nähtavalt või vabalt ligipääsetavalt.
  2. Alalisvoolu vooluahela katkestamiseks lülitage vaheldi alati pingevabaks, nagu on kirjeldatud selles dokumendis Vaheldi pingevabaks lülitamine).