Arabirimler ve fonksiyonları


Ürün, aşağıda belirtilen arabirimler ve fonksiyonlar ile donatılmıştır:

Denetim ve konfigürasyon için kullanıcı arabirimi

Ürün standart olarak, ürün denetimi ve konfigürasyonunu mümkün kılan bir kullanıcı arabirimini sunan entegre bir ağ sunucusu ile donatılmıştır. Mevcut bir terminal cihaz bağlantısı olması durumunda (örn., kişisel bilgisayar, tablet PC ya da akıllı telefon gibi) ürünün kullanıcı arabirimine, web tarayıcısı üzerinden erişilebilir.

Smart Inverter Screen

Smart Inverter Screen, kullanıcı arayüzünün giriş sayfasında durumu, güncel güç değerlerini ve güncel tüketimi gösterir. Bu şekilde kullanıcı arabiriminde oturum açmadan evirici ile ilgili önemli bilgilere doğrudan ulaşabilirsiniz.

Smart Inverter Screen standart olarak devre dışıdır. Eviriciyi işletime aldıktan sonra Smart Inverter Screen'i kullanıcı arayüzünden etkinleştirebilirsiniz.

SMA Speedwire

Ürün standart olarak SMA Speedwire ile donatılmıştır. SMA Speedwire, ethernet standardına dayanan bir haberleşme türüdür. 100 Mbit/s'lik bir veri aktarım hızına sahip SMA Speedwire, sistemdeki Speedwire cihazları arasında optimal bir iletişimi mümkün kılar.

Ürün, SMA Speedwire Encrypted Communication ile şifreli sistem iletişimini desteklemektedir. Sistemde Speedwire şifrelemesini kullanabilmek için, SMA Energy Meter haricindeki tüm Speedwire cihazlar SMA Speedwire Encrypted Communication fonksiyonunu desteklemelidir.

SMA Webconnect

Ürün, standart olarak Webconnect fonksiyonuyla donatılmıştır. Webconnect fonksiyonu, ürün ile Sunny Portal ve Sunny Places internet portalları arasında, ilave bir iletişim cihazı olmadan ve görselleştirilen her sistem başına azami 4 adet ürün için doğrudan veri transferine olanak tanır. 4 adetten fazla ürünün mevcut olduğu sistemlerde, eviriciler ile Sunny Portal ve Sunny Places internet portalları arasındaki veri transferi, veri kaydedici (örn. SMA Data Manager) üzerinden gerçekleştirilebilir ya da ürünler birden çok sisteme paylaştırılabilir. WLAN ya da ethernet bağlantısının mevcut olması durumunda terminal cihazınızdaki web tarayıcısı üzerinden görselleştirilmiş sisteminize doğrudan erişebilirsiniz.

SMA 360° uygulaması ile WLAN bağlantısı

Ürün, standart olarak bir QR kodu ile donatılmıştır. Ürün üzerine yer alan QR kodunun SMA 360° uygulamasıyla taranması ile WLAN üzerinden ürüne erişim sağlanır ve kullanıcı arayüzüne olan bağlantı otomatik olarak oluşturulur.

WLAN

Ürün standart olarak bir WLAN arayüzü ile donatılmıştır. WLAN arayüzü, ürün teslimatında standart olarak etkindir. WLAN bağlantısını kullamak istemediğiniz takdirde WLAN arayüzünü devre dışı bırakabilirsiniz.

Modbus

Ürün, bir Modbus arabirimi ile donatılmıştır. Modbus arabirimi standart olarak devre dışıdır ve gerektiğinde konfigüre edilmelidir.

Desteklenen SMA ürünlerinin Modbus arabirimi örn., SCADA sistemleri gibi sistemler için endüstriyel kullanım amacıyla tasarlanmış olup, aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

  • Ölçüm değerlerinin uzaktan kumandalı sorgulanması

  • İşletim parametrelerinin uzaktan kumandalı ayarlanması

  • Sistem kumandasıyla ilgili nominal değerlerin verilmesi

RS485 arabirimi

Evirici, standart olarak RS485 arabirimi ile donatılmıştır. RS485 arabirimi üzerinden evirici, SMA haberleşme ürünleri ile kablo bağlantısı veya TS4 modül teknolojisi için en fazla 3 ağ geçidi üzerinden haberleşebilir (desteklenen SMA ürünleriyle ilgili bilgiler için www.SMA-Solar.com adresine bakın).

TS4 modülü teknolojisinin entegre edilmesi

Evirici, TS4 modül teknolojisinin entegre edilmesi için standart olarak RS485 arabirimi ve Cloud Connect fonksiyonu ile donatılmıştır. Eviricinin RS485 arabirimine doğrusal topolojide en fazla 3 ağ geçidi bağlanabilir. Böylece özel Cloud Connect Advanced iletişim ünitesinin kullanılması gerekli değildir. Entegre Cloud Connect fonksiyonu, aşağıda belirtilen fonksiyonlara sahiptir:

  • TS4 modül teknolojisinin sisteme kolay entegrasyonu

  • Eviricinin kullanıcı arayüzü üzerinden kolay devreye alma ve konfigürasyon

  • Sunny Portal üzerinden görselleştirme ve denetim

Grid management

Ürün, şebeke yönetim hizmetlerini mümkün kılan fonksiyonlarla donatılmıştır.

Şebeke işletmecisinin koşullarına göre fonksiyonları (örn. aktif güç sınırlaması), çalışma parametreleri yardımıyla etkinleştirip ayarlayabilirsiniz.

A ve B DC girişlerinin paralel işletimi

Eviricinin A ve B DC girişlerini paralel şekilde çalıştırma olanağınız bulunmaktadır. Bu şekilde, normal işletimin aksine eviriciye birden fazla paralel dizi bağlanabilmektedir. Evirici, A ve B DC girişlerinin paralel işletimini otomatik olarak algılamaktadır.

SMA ShadeFix

Evirici bir SMA ShadeFix gölgelendirme yönetimi ile donatılmıştır. SMA ShadeFix, gölgelenmeler durumunda en yüksek güçlü çalışma noktasını bulmak için akıllı MPP Tracking kullanmaktadır. SMA ShadeFix ile evirici, gölgede kalan sistemlerdeki üretimi arttırmak için her zaman FV modüllerinin mümkün en iyi enerji miktarını kullanmaktadır. SMA ShadeFix, standart olarak etkinleştirilmiştir. SMA ShadeFix zaman aralığı standart olarak 6 dakikadır. Bunun anlamı, evirici her 6 dakikada bir en uygun çalışma noktasını arar. Sisteme ve gölgelendirme durumuna bağlı olarak zaman aralığının ayarlanması mantıklı olabilir.

Bütün akımlara duyarlı kaçak akım denetleme ünitesi

Her polariteye duyarlı kaçak akım takip ünitesi alternatif ve doğru fark akımlarını algılar. Entegre fark akımı sensörü, 1 fazlı ve 3 fazlı eviricilerde, nötr iletken ile dış iletkenlerin miktarı arasındaki akım farkını algılar. Akım farkı aniden yükselirse evirici elektrik şebekesinden ayrılır.

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected, ürünün Sunny Portal üzerinden ücretsiz izlenmesini sağlar. SMA Smart Connected ile işletmeci ve uzman teknik personel, üründeki olaylar hakkında otomatik ve proaktif şekilde bilgilendirilir.

SMA Smart Connected, Sunny Portal'a kayıt sırasında etkinleştirilir. SMA Smart Connected'i kullanmak için, ürünün Sunny Portal'a kesintisiz şekilde bağlı olması, işletmecinin ve uzman teknik personelin Sunny Portal'da kaydedilmiş ve güncel olması gerekir.