Gränssnitt och funktioner


Produkten är försedd med följande gränssnitt och funktioner:

Användargränssnitt för övervakning och konfiguration

Produkten är som standard utrustad med en integrerad webbserver med ett användargränssnitt för att konfigurera och övervaka produkten. Produktens användargränssnitt kan öppnas via webbläsaren om en det finns en anslutning till en terminal (t.ex. dator, surfplatta eller smartphone).

Smart Inverter Screen

Med Smart Inverter Screen går det att visa statusen och den aktuella effekten och den aktuella förbrukningen på inloggningssidan i användargränssnittet. Du får då en översikt med de viktigaste uppgifterna för växelriktaren utan att behöva logga in i användargränssnittet.

Smart Inverter Screen är deaktiverad som standard. Du kan aktivera Smart Inverter Screen via användargränssnittet efter att växelriktaren har tagits i drift.

SMA Speedwire

Produkten är som standard försedd med SMA Speedwire. SMA Speedwire är en kommunikationstyp som bygger på ethernet-standard. SMA Speedwire är utformad för en dataöverföringshastighet på 100 Mbit/s och möjliggör en optimal kommunikation mellan Speedwire-enheter i anläggningar.

Produkten stöder krypterad anläggningskommunikation med SMA Speedwire Encrypted Communication. För att kunna använda Speedwire-krypteringen i anläggningen måste alla Speedwire-enheter, förutom SMA Energy Meter, stödja funktionen SMA Speedwire Encrypted Communication.

SMA Webconnect

Produkten är som standard försedd med en Webconnect-funktion. Webconnect-funktionen möjliggör direkt dataöverföring mellan produkten och internetportalerna Sunny Portal och Sunny Places utan ytterligare kommunikationsenhet och för maximalt 4 produkter per visualiserad anläggning. I system med fler än 4 produkter finns möjlighet att skapa dataöverföringen mellan produkterna och internetportalen Sunny Portal och Sunny Places via en dataloggare (t.ex. SMA Data Manager) eller att dela upp växelriktarna på flera system. Med den visualiserade anläggningen får du direkt åtkomst till din terminal via webbläsaren om det finns en WLAN- eller ethernet-anslutning.

WLAN-anslutning med SMA 360°-appen

Produkten är som standard försedd med en QR-kod Genom att skanna (via SMA 360°-appen) QR-koden som finns på produkten skapas åtkomst till produkten via WLAN och anslutningen till användargränssnittet görs automatiskt.

WLAN

Produkten har som standard ett WLAN-gränssnitt. WLAN-gränssnittet är aktiverat som standard vid leveransen. Om du inte vill använda WLAN, går det att avaktivera WLAN-gränssnittet.

Modbus

Produkten är utrustad med ett gränssnitt för Modbus. Gränssnittet för Modbus är avaktiverat som standard och kan behöva konfigureras.

Modbus-gränssnittet för understödda SMA-produkter är avsett för industriell användning t.ex. med SCADA-system och har följande uppgifter:

  • Fjärrstyrd avläsning av mätvärden

  • Fjärrstyrd inställning av driftsparametrar

  • Börvärde för systemkontroll

RS485-gränssnitt

Växelriktaren är som standard utrustad med ett RS485-gränssnitt. Via RS485-gränssnitt kan växelriktaren kommunicera trådbundet med speciella SMA kommunikationsprodukter eller upp till 3 gateways för TS4-modulteknik (för information om SMA-produkter som stöds hänvisas till www.SMA-Solar.com).

Integrering TS4-modulteknik

Växelriktaren är som standard utrustad med ett aktiverat RS485-gränssnitt för att integrera TS4-modulteknik och Cloud Connect-funktionen. Till RS485-gränssnittet går det att ansluta upp till 3 gateways i linjetopologi till växelriktaren. Därigenom behöver inte den separata kommunikationsenheten Cloud Connect Advanced användas. Den integrerade Cloud Connect-funktionen har följande funktioner:

  • Enkel integrering av TS4-modulteknikkomponenterna i anläggningen

  • Enkel idrifttagning och konfiguration via växelriktarens gränssnitt

  • Visualisering och övervakning via Sunny Portal

Nätsystemtjänster

Produkten är försedd med funktioner som gör nätsystemtjänster möjliga.

Beroende på nätoperatörens krav kan du aktivera och konfigurera funktionerna (t.ex. begränsning av aktiv effekt) via driftparametrar.

Parallelldrift av likströmsingångarna A och B

Du har möjlighet att använda likströmsingångarna A och B på växelriktaren parallellt. I motsats till normal drift går det då att ansluta flera parallellkopplade strängar till växelriktaren. Växelriktaren detekterar automatiskt parallelldrift för likströmsingångarna A och B.

SMA ShadeFix

Växelriktaren är utrustad med skugghanteringen SMA ShadeFix. SMA ShadeFix använder en intelligent MPP-Tracking för att hitta arbetspunkten med högst effekt vid skuggor. Med SMA ShadeFix använder växelriktaren alltid bästa möjliga energitillgång för solcellsmodulerna för att kunna öka avkastningen i skuggade anläggningar. SMA ShadeFix är aktiverat som standard. Tidsintervallet för SMA ShadeFix är som standard 6 minuter. Det betyder att växelriktaren söker den optimala arbetspunkten med 6 minuters mellanrum. Beroende på anläggning och skuggsituation kan det vara meningsfullt att anpassa tidsintervallet.

Allströmskänslig enhet för läckströmsövervakning

Den allströmskänsliga enheten för läckströmsövervakning identifierar lik- och växeldifferensströmmar. Den integrerade differensströmsensorn registerar för 1-fas- och 3-fas-växelriktare strömdifferensen mellan neutralledaren och ytterledarna. Om strömdifferensen stiger språngartat skiljs växelriktaren från det allmänna elnätet.

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected är den kostnadsfria övervakningen av produkten via Sunny Portal. Med SMA Smart Connected informeras ägare och specialist automatiskt och proaktivt om händelser som inträffar för produkten.

Aktiveringen av SMA Smart Connected görs vid registreringen i Sunny Portal. För att kunna använda SMA Smart Connected är det nödvändigt att produkten konstant är ansluten till Sunny Portal och att uppgifterna för ägaren och specialisten är inlagda i Sunny Portal och är uppdaterade.