Interface og funktioner


Produktet er udstyret med følgende interfaces og funktioner:

Brugerflade til overvågning og konfiguration

Produktet er som standard udstyret med en integreret webserver, der stiller en brugerflade til konfiguration og overvågning af produktet til rådighed. Produktets brugerflade kan åbnes via webbrowseren, hvis der findes en forbindelse med en slutenhed (f.eks. computer, tablet-PC eller smartphone).

Smart Inverter Screen

Smart Inverter Screen muliggør statusvisning samt visning af aktuel ydelse og aktuelt forbrug på brugerfladens anmeldelsesside. Du har dermed et overblik over de vigtigste data for omformeren, uden at du skal logge dig ind på brugerfladen.

Smart Inverter Screen er som standard deaktiveret. Smart Inverter Screen kan aktiveres via brugerfladen, når omformeren er sat i drift.

SMA Speedwire

Produktet er som standard udstyret med SMA Speedwire. SMA Speedwire er en kommunikationsform, der er baseret på ethernet-standarden. SMA Speedwire er beregnet til en dataoverførselshastighed på 100 Mbit/s og giver mulighed for optimal kommunikation mellem Speedwire-enheder i anlæg.

Produktet understøtter krypteret anlægskommunikation med SMA Speedwire Encrypted Communication. For at kunne bruge Speedwire-kryptering i anlægget skal alle Speedwire-enheder, bortset fra SMA Energy Meter, understøtte funktionen SMA Speedwire Encrypted Communication.

SMA Webconnect

Produktet er som standard udstyret med en Webconnect-funktion. Webconnect-funktionen giver mulighed for direkte dataoverførsel mellem produktet og internetportalerne Sunny Portal og Sunny Places uden ekstra kommunikationsenhed og for maks. 4 produkter pr. visualiseret anlæg. I anlæg med mere end 4 produkter er der mulighed for at etablere dataoverførsel mellem produkterne og internetportalen Sunny Portal via en datalogger (f.eks. SMA Data Manager) eller opdele omformerne i flere anlæg. Med en WLAN- eller ethernet-forbindelse kan du via webbrowseren på slutenheden få direkte adgang til dit visualiserede anlæg.

WLAN-forbindelse med SMA 360° appen

Produktet er som standard udstyret med en QR-kode. Ved at scanne QR-koden produktet via SMA 360° appen, etableres adgangen til produktet via WLAN, og forbindelsen til brugerfladen oprettes automatisk.

WLAN

Som standard er produktet udstyret med et WLAN-interface. WLAN-interfacet er som standard aktiveret ved leveringen. Hvis du ikke ønsker at anvende WLAN, kan du deaktivere WLAN-interfacet.

Modbus

Produktet er udstyret med et Modbus-interface. Modbus-interfacet er som standard deaktiveret og skal konfigureres ved behov.

Modbus-interfacet til de understøttede SMA-produkter er konstrueret til industriel brug via f.eks. SCADA-systemer og skal løse følgende opgaver:

  • Fjernstyret anmodning om måleværdier

  • Fjernstyret indstilling af driftsparametre

  • Standardindstillinger af nominelle værdier til anlægsstyringen

RS485-interface

Som standard er omformeren udstyret med et RS485-interface. Via RS485-interfacet kan omformeren kommunikere trådforbundet med SMA-kommunikationsprodukter eller med op til 3 gateways til TS4-modulteknik (informationer om understøttede SMA-produkter, se www.SMA-Solar.com).

Integration af TS4-modulteknik

Til integration af TS4-modulteknik er omformeren som standard udstyret med et RS485-interface og Cloud Connect-funktionen. På RS485-interfacet kan der tilsluttes op til 3 gateways i linjetopologi til omformeren. Dermed er det ikke nødvendigt at anvende den separate kommunikationsenhed Cloud Connect Advanced. Den integrerede Cloud Connect-funktion har følgende funktioner:

  • Enkel integration af TS4-modulteknikkomponenterne i anlægget

  • Enkel idrifttagning og konfiguration via omformerens brugerflade

  • Visualisering og overvågning via Sunny Portal

Netsystemtjenester

Produktet har funktioner, som muliggør netsystemtjenester.

Afhængigt af netudbyderens krav kan De aktivere og konfigurere funktionerne (f.eks. virkeeffektbegrænsning) via driftsparametrene.

Parallel drift for DC-indgange A og B

Omformerens DC-indgange A og B kan drives parallelt. Dermed kan flere parallelt koblede strings tilsluttes på omformeren i modsætning til en normal drift. Omformeren registrerer automatisk DC-indgangenes A og B parallelle drift.

SMA ShadeFix

Omformeren er udstyret med skyggehåndteringen SMA ShadeFix. SMA ShadeFix benytter en intelligent MPP-tracking til at finde arbejdspunktet med den højeste effekt i tilfælde af skygge. Med SMA ShadeFix benytter omformeren altid det bedst mulige energiudbud fra PV-modulerne, så produktionen i anlæg i skygge øges. SMA ShadeFix er som standard aktiveret. SMA ShadeFix' tidsinterval er som standard 6 minutter. Det betyder, at omformeren søger efter det optimale arbejdspunkt hvert 6. minut. Afhængigt af anlægs- og skyggesituation kan det give mening at tilpasse tidsintervallet.

Fejlstrømsafbryder for alle typer strøm

Fejlstrømsovervågningsenheden for alle typer strøm registrerer jævn- og vekseldifferensstrømme. Den integrerede differensstrømsensor registrer strømdifferensen mellem nullederen og antallet af yderledere i forbindelse med 1- og 3-fasede omformere. Hvis strømdifferensen stiger pludseligt, adskilles omformeren fra det offentlige elnet.

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected er en gratis overvågning af produktet via Sunny Portal. Den driftsansvarlige og fagmænd informeres automatisk og proaktivt om opståede hændelser i produktet via SMA Smart Connected.

SMA Smart Connected aktiveres under registreringen i Sunny Portal. For at kunne bruge SMA Smart Connected skal produktet være permanent forbundet med Sunny Portal og den driftsansvarliges og fagmændenes data være aktuelle samt gemt i Sunny Portal.