Vmesniki in funkcije


Izdelek je opremljen z naslednjimi vmesniki in funkcijami:

Uporabniški vmesnik za nadzor in konfiguracijo

Izdelek je v standardni izvedbi opremljen z integriranim spletnim strežnikom, ki nudi uporabniški vmesnik za konfiguracijo in nadzor izdelka. Če je uporabniški vmesnik izdelka povezan s končno napravo (npr. računalnikom, tabličnim računalnikom ali pametnim telefonom), se lahko prikliče prek spletnega brskalnika.

Smart Inverter Screen

Smart Inverter Screen omogoča prikaz stanja ter prikaz trenutne moči in trenutne porabe na strani za prijavo uporabniškega vmesnika. Tako imate pregled nad najpomembnejšimi podatki razsmernika, ne da bi se morali prijaviti v uporabniški vmesnik.

Smart Inverter Screen je privzeto deaktiviran. Po zagonu razsmernika ga lahko aktivirate prek uporabniškega vmesnika.

SMA Speedwire

Izdelek v standardni izvedbi je opremljen s komunikacijskim vmesnikom SMA Speedwire. SMA Speedwire je način komunikacije, ki temelji na standardu Ethernet. SMA Speedwire nudi hitrost prenosa podatkov 100 Mbit/s in omogoča optimalno komunikacijo med napravami in sistemi Speedwire.

Izdelek podpira šifrirano komunikacijo med napravami s funkcijo SMA Speedwire Encrypted Communication. Da bi lahko v napravi uporabljali šifriranje Speedwire, morajo vse naprave Speedwire, razen naprave SMA Energy Meter, podpirati funkcijo SMA Speedwire Encrypted Communication.

SMA Webconnect

Izdelek je standardno opremljen s funkcijo Webconnect. Funkcija Webconnect omogoča neposreden prenos podatkov med izdelkom ter spletnima portaloma Sunny Portal in Sunny Places, brez dodatne komunikacijske naprave in za največ 4 izdelkov na posamezno prikazano napravo. V napravah z več kot 4 izdelki obstaja možnost prenosa podatkov med izdelki in spletnim portalom Sunny Portal prek naprave za beleženje podatkov (kot je SMA Data Manager) ali pa možnost razdelitve razsmernikov na več naprav. Če je prikazana naprava povezana prek WLAN ali Etherneta, lahko do nje dostopate neposredno prek spletnega brskalnika na svoji končni napravi.

Povezava WLAN z aplikacijo SMA 360°

Izdelek je standardno opremljen s kodo QR Code. S skeniranjem kode QR Code na izdelku prek aplikacije SMA 360° vzpostavite dostop do izdelka prek omrežja WLAN in samodejno vzpostavite povezavo z uporabniškim vmesnikom.

WLAN

Izdelek v standardni izvedbi je opremljen z vmesnikom WLAN. Vmesnik WLAN je pri dostavi standardno aktiviran. Če ne želite uporabljati povezave WLAN, lahko deaktivirate vmesnik WLAN.

Modbus

Izdelek je opremljen z vmesnikom Modbus. Vmesnik Modbus je v standardni izvedbi deaktiviran in ga je treba po potrebi konfigurirati.

Vmesnik Modbus podprtih izdelkov SMA je zasnovan za uporabo v industriji, npr. s sistemi SCADA, in ima naslednje naloge:

  • Daljinsko odčitavanje izmerjenih vrednosti

  • Daljinsko nastavljanje delovnih parametrov

  • Določitev želenih vrednosti za krmiljenje naprave

Vmesnik RS485

Razsmernik je v standardni izvedbi opremljen z vmesnikom RS485. Prek vmesnika RS485 lahko razsmernik žično komunicira s posebnimi komunikacijskimi izdelki SMA ali z do 3 prehodi za tehnologijo modulov TS4 (podrobnosti o podprtih izdelkih SMA najdete na spletnem mestu www.SMA-Solar.com).

Povezava tehnologije modulov TS4

Razsmernik je za povezavo tehnologije modulov TS4 v standardni izvedbi opremljen z vmesnikom RS485 in funkcijo Cloud Connect. Na vmesnik RS485 je mogoče priključiti do 3 prehode v linijski topologiji. Pri tem uporaba ločene komunikacijske enote Cloud Connect Advanced ni potrebna. Integrirana funkcija Cloud Connect ima naslednje funkcije:

  • preprosta integracija komponent tehnologije modulov TS4 v sistem,

  • preprost zagon in konfiguracije pred uporabniškega vmesnika razsmernika ter

  • vizualizacija in nadzor prek Sunny Portala.

Storitve omrežnega sistema

Izdelek je opremljen s funkcijami, ki omogočajo storitve omrežnega sistema.

Na zahtevo upravitelja omrežja lahko funkcije (npr. zagotavljanje jalove moči, omejevanje delovne moči) aktivirate in konfigurirate z delovnimi parametri.

Vzporedno delovanje DC-vhodov A in B

DC-vhoda A in B razsmernika lahko delujeta hkrati. Pri tem je lahko za razliko od običajnega delovanja na razsmernik priključenih več vzporedno povezanih nizov. Razsmernik samodejno prepozna vzporedno delovanje DC-vhodov A in B

SMA ShadeFix

Razsmernik je opremljen z upravljanjem zasenčenosti SMA ShadeFix. SMA ShadeFix uporablja inteligentno sledenje MPP, da v primeru senčenja najde delovno točko z največjo močjo. S funkcijo SMA ShadeFix razsmernik v vsakem trenutku izkorišča največjo možno ponudbo energije FV-modula, da poveča donos na zasenčenih napravah. SMA ShadeFix je v standardni izvedbi aktiviran. Časovni interval funkcije SMA ShadeFix standardno znaša 6 minut. To pomeni, da razsmernik vsakih 6 minut išče optimalno delovno točko. Glede na napravo in situacijo senčenja je morda smiselno časovni interval prilagoditi.

Na izmenični in enosmerni tok občutljiva enota za nadzorovanje okvarnih tokov

Enota za nadzor okvarnih tokov, občutljiva na izmenični in enosmerni tok, zazna diferenčne toke v enosmernem in izmeničnem toku. Vgrajeni senzor diferenčnega toka pri 1-faznih in 3-faznih razsmernikih zazna diferenčni tok med nevtralnim vodnikom in več zunanjimi vodniki. Če se diferenčni tok nenadoma zelo poveča, se razsmernik loči od javnega električnega omrežja.

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected je brezplačni nadzor izdelka prek portala Sunny Portal. Prek storitve SMA Smart Connected so upravljavec in strokovno osebje samodejno in proaktivno obveščeni o dogodkih, ki se pojavijo na izdelku.

Aktiviranje storitve SMA Smart Connected se izvede med registracijo na portalu Sunny Portal. Za uporabo storitve SMA Smart Connected mora biti izdelek trajno povezan s portalom Sunny Portal, podatki upravljavca in strokovnega osebja pa morajo biti vneseni v Sunny Portal ter posodobljeni.