Rozhraní a funkce


Produkt je vybavený následujícími rozhraními a funkcemi:

Uživatelské rozhraní k monitorování a konfiguraci

Produkt je standardně vybaven integrovaným webovým serverem, který poskytuje uživatelské rozhraní ke konfiguraci a monitorování produktu. Pokud je navázáno spojení s koncovým zařízením (např. osobní počítač, tablet nebo smartphone), lze uživatelské rozhraní produktu vyvolat přes webový prohlížeč.

Smart Inverter Screen

Funkce Smart Inverter Screen umožňuje zobrazovat stav, aktuální výkon a aktuální spotřebu na přihlašovací stránce uživatelského rozhraní. Získáte tak přehled o nejdůležitějších datech střídače bez toho, abyste se museli přihlašovat do uživatelského rozhraní.

Smart Inverter Screen je standardně deaktivovaný. Funkci Smart Inverter Screen můžete po uvedení střídače do provozu aktivovat prostřednictvím uživatelského rozhraní.

SMA Speedwire

Produkt je standardně vybaven technologií SMA Speedwire. SMA Speedwire je způsob komunikace na bázi ethernetového standardu. SMA Speedwire je dimenzován na šířku pásma 100 Mbit/s a umožňuje optimální komunikaci mezi zařízeními Speedwire ve FV systémech.

Produkt podporuje šifrovanou komunikaci v systému pomocí funkce SMA Speedwire Encrypted Communication. Šifrování Speedwire lze v systému využívat pouze tehdy, pokud funkci SMA Speedwire Encrypted Communication podporují všechny přístroje Speedwire s výjimkou přístroje SMA Energy Meter.

SMA Webconnect

Produkt je standardně vybaven funkcí Webconnect. Funkce Webconnect umožňuje přímý přenos dat mezi produktem a internetovými portály Sunny Portal a Sunny Places, a to bez dalšího komunikačního přístroje a pro maximálně 4 produkty v každém vizualizovaném systému. V systémech s více než 4 produkty je možné nastavit přenos dat mezi produkty a internetovým portálem Sunny Portal prostřednictvím dataloggeru (např. SMA Data Manager), nebo produkty rozdělit do několika systémů. Pokud je k dispozici připojení k sítím WLAN nebo Ethernet, můžete se k vašemu vizualizovanému FV systému dostat přímo přes webový prohlížeč vašeho koncového zařízení.

Připojení k síti WLAN pomocí aplikace SMA 360°

Produkt je standardně opatřený QR kódem. Naskenováním QR kódu na produktu v aplikaci SMA 360° se vytvoří přístup k produktu prostřednictvím sítě WLAN a automaticky naváže spojení s uživatelským rozhraním.

WLAN

Produkt je standardně vybaven rozhraním WLAN. Při expedici je rozhraní WLAN standardně aktivované. Pokud nechcete používat síť WLAN, můžete rozhraní WLAN deaktivovat.

Modbus

Produkt je vybaven rozhraním Modbus. Rozhraní Modbus je standardně deaktivované a v případě potřeby je třeba ho konfigurovat.

Rozhraní Modbus podporovaných produktů SMA je koncipováno pro průmyslové použití např. prostřednictvím systémů SCADA a plní následující úlohy:

  • dálkové zjišťování naměřených hodnot

  • dálkové nastavování provozních parametrů

  • stanovování požadovaných hodnot pro řízení FV systému

Rozhraní RS485

Střídač je standardně vybaven rozhraním RS-485. Pomocí rozhraní RS-485 dokáže střídač prostřednictvím kabeláže komunikovat s komunikačními produkty SMA nebo až s 3 bránami pro panelovou techniku TS4 (informace o podporovaných produktech SMA najdete na webu www.SMA-Solar.com).

Integrace panelové techniky TS4

Střídač je pro integraci panelové techniky TS4 standardně vybaven rozhraním RS-485 a funkcí Cloud Connect. Prostřednictvím rozhraní RS-485 lze ke střídači připojit až 3 brány ve sběrnicové topologii. Díky tomu není nutné používat samostatnou komunikační jednotku Cloud Connect Advanced. Integrovaná funkce Cloud Connect má následující funkce:

  • Snadná integrace komponent panelové techniky TS4 do systému

  • Snadné uvedení do provozu a konfigurace prostřednictvím uživatelského rozhraní střídače

  • Vizualizace a monitorování prostřednictvím portálu Sunny Portal

Systémové služby veřejné distribuční síti

Produkt je vybaven funkcemi, které umožňují poskytování systémových služeb veřejné rozvodné/distribuční síti.

Tyto funkce (např. omezování činného výkonu) lze aktivovat a konfigurovat prostřednictvím provozních parametrů podle požadavků provozovatele veřejné rozvodné sítě.

Paralelní provoz DC vstupů A a B

DC vstupy A a B střídače můžete provozovat paralelně. Tímto způsobem lze na rozdíl od normálního provozu ke střídači připojit několik paralelně zapojených stringů. Paralelní provoz DC vstupů A a B detekuje střídač automaticky.

SMA ShadeFix

Střídač je vybaven managementem zastínění SMA ShadeFix. Funkce SMA ShadeFix využívá inteligentní sledování MPP, které umožňuje v případě zastínění najít pracovní bod s nejvyšším výkonem. S funkcí SMA ShadeFix střídač neustále využívá nejlepší možnou energetickou nabídku FV modulů. To dovoluje zvýšit energetický výnos v zastíněných systémech. Funkce SMA ShadeFix je standardně aktivovaná. Výchozí časový interval funkce SMA ShadeFix činí 6 minut. To znamená, že střídač hledá optimální pracovní bod každých 6 minut. V závislosti na systému a situaci zastínění může být vhodné časový interval upravit.

Kontrolní jednotka poruchového AC/DC proudu

Kontrolní jednotka poruchového AC/DC proudu identifikuje stejnosměrné i střídavé rozdílové proudy. Integrovaný senzor rozdílového proudu zaznamenává u jednofázových a třífázových střídačů proudový rozdíl mezi neutrálním vodičem a počtem vnějších vodičů. Pokud se proudový rozdíl skokově zvýší, střídač se odpojí od veřejné rozvodné sítě.

SMA Smart Connected

Nástroj SMA Smart Connected umožňuje bezplatně monitorovat produkt prostřednictvím portálu Sunny Portal. Nástroj SMA Smart Connected provozovatele a odborníky automaticky a proaktivně upozorňuje na vzniklé události produktu.

Nástroj SMA Smart Connected se aktivuje v průběhu registrace na portálu Sunny Portal. K používání nástroje SMA Smart Connected je nezbytné, aby byl produkt trvale propojen s portálem Sunny Portal a aby na portálu Sunny Portal byly uloženy aktuální údaje o provozovateli a příslušném odborníkovi.