Liitännät ja toiminnot


Laite sisältää seuraavat liitännät ja toiminnot:

Käyttöliittymä valvontaa ja konfigurointia varten

Laitteen vakiovarusteluun kuuluu integroitu verkkopalvelin, joka sisältää käyttöliittymän laitteen konfigurointia ja valvontaa varten. Laitteen käyttöliittymä voidaan noutaa esiin, kun päätelaitteeseen (esim. tietokoneeseen, tablettiin tai älypuhelimeen) on muodostettu yhteys verkkoselaimen kautta.

Smart Inverter Screen

Smart Inverter Screen mahdollistaa tilanäytön sekä ajankohtaisen tehon ja kulutuksen näytön käyttöliittymän kirjautumissivulla. Näin saat yleiskuvan invertterin tärkeimmistä tiedoista ilman käyttöliittymään kirjautumisen tarvetta.

Smart Inverter Screen on vakiona passivoitu. Voit aktivoida Smart Inverter Screenin käyttöliittymän kautta invertterin käyttöönoton jälkeen.

SMA Speedwire

Laitteen vakiovarusteluun kuuluu SMA Speedwire. SMA Speedwire on ethernet-standardiin perustuva tiedonsiirtotapa. SMA Speedwire on tarkoitettu tiedonsiirtonopeudelle 100 mbps ja se mahdollistaa optimaalisen tiedonsiirron järjestelmien Speedwire-laitteiden välillä.

Laite tukee salattua järjestelmätiedonsiirtoa SMA Speedwire Encrypted Communication -toiminnolla. Jotta järjestelmässä voidaan käyttää Speedwire-salausta, kaikkien Speedwire-laitteiden täytyy tukea SMA Speedwire Encrypted Communication -toimintoa SMA Energy Meteria lukuun ottamatta.

SMA Webconnect

Laitteen vakiovarusteluun kuuluu Webconnect-toiminto. Webconnect-toiminto mahdollistaa suoran tiedonsiirron laitteen ja internetportaalien Sunny Portal ja Sunny Places välillä ilman ylimääräistä kommunikaatiolaitetta, ja enintään 4 laitteelle per visualisoitu järjestelmä. Järjestelmissä, joissa on yli 4 laitetta, on mahdollista luoda tiedonsiirtoyhteys laitteiden ja internetportaalin Sunny Portal välille dataloggerin (esim. SMA Data Manager) kautta tai jakaa invertterit useampiin järjestelmiin. Voit käyttää visuaalista järjestelmää suoraan päätelaitteen verkkoselaimen kautta WLAN- tai ethernet-yhteyden ollessa muodostettuna.

WLAN-yhteys SMA 360° -sovelluksella

Laitteen vakiovarusteluun kuuluu QR-koodi. Skannaamalla laitteeseen kiinnitetyn QR-koodin SMA 360° -sovelluksella laitteeseen luodaan pääsy WLAN:n kautta ja yhdistäminen käyttöliittymään tapahtuu automaattisesti.

WLAN

Laitteen vakiovarusteluun kuuluu WLAN-liitäntä. WLAN-liitäntä on toimitettaessa yleisesti aktivoitu. Ellet halua käyttää WLAN-yhteyttä, voit passivoida WLAN-liitännän.

Modbus

Laitteen varusteluun kuuluu Modbus-liitäntä. Modbus-liitäntä on yleisesti passivoituna, ja se on tarvittaessa konfiguroitava.

Tuettujen SMA-tuotteiden Modbus-liitäntä on tarkoitettu teolliseen käyttöön esim. SCADA-järjestelmien kautta, ja sillä on seuraavat tehtävät:

  • Mittausarvojen etäohjattu kysely

  • Käyttöparametrien etäohjattu asetus

  • Asetusarvojen määritys järjestelmän ohjausta varten

RS485-liitäntä

Invertterin vakiovarusteluun kuuluu RS485-liitäntä. Invertteri voi kommunikoida RS485-liitännän kautta johtoteitse SMA-kommunikaatiolaitteiden kanssa tai TS4-moduulitekniikan jopa 3 väylän kanssa (tietoja tuetuista SMA-tuotteista, katso www.SMA-Solar.com).

TS4-moduulitekniikan liittäminen

Invertterin vakiovarusteluun kuuluu RS485-liitäntä ja Cloud Connect -toiminto TS4-moduulitekniikan liittämistä varten. RS485-liitäntään voidaan liittää jopa 3 väylää linjatopologiassa invertteriin. Sen ansiosta erillisen kommunikaatioyksikön Cloud Connect Advanced käyttö ei ole tarpeellista. Integroidulla Cloud Connect -toiminnolla on seuraavia tehtäviä:

  • TS4-moduulitekniikkakomponenttien helppo integrointi järjestelmään

  • Helppo käyttöönotto ja konfigurointi invertterin käyttöliittymän kautta

  • Visualisointi ja valvonta Sunny Portalin kautta

Grid management services

Laite on varustettu toiminnoilla, jotka mahdollistavat verkkojärjestelmäpalvelut.

Voit aktivoida ja konfiguroida toimintoja (esim. pätötehorajoitus) käyttöparametrien kautta sähköntoimittajan vaatimusten mukaan.

Tasavirtatulojen A ja B rinnakkaiskäyttö

Sinulla on mahdollisuus käyttää invertterin tasavirtatuloja A ja B rinnakkain. Näin invertteriin voidaan liittää useita rinnakkaiskytkettyjä aurinkokennoketjuja normaalikäyttöön verrattuna. Invertteri tunnistaa automaattisesti tasavirtatulojen A ja B rinnakkaiskäytön.

SMA ShadeFix

Invertteri on varustettu varjoisuushallinnalla SMA ShadeFix. SMA ShadeFix käyttää älykästä MPP-seurantaa löytääkseen varjoisella säällä toimintapisteen, jossa teho on korkeimmillaan. Invertteri hyödyntää SMA ShadeFixin ansiosta aina aurinkokennomoduulien parasta mahdollista energiatarjontaa tuottojen parantamiseksi varjossa olevissa järjestelmissä. SMA ShadeFix on vakiona aktivoitu. SMA ShadeFixin aikaväli on vakiona 6 minuuttia. Se tarkoittaa, että invertteri hakee 6 minuutin välein optimaalista toimintapistettä. Aikavälin sopeuttaminen voi olla järkevää järjestelmän ja varjoisuustilanteen mukaan.

Yleisvirtaherkkä vikavirran valvontayksikkö

Yleisvirtaherkkä vikavirran valvontayksikkö tunnistaa tasa- ja vaihtovirtaerot. Integroitu erovirta-anturi mittaa 1-vaiheisissa ja 3-vaiheisissa inverttereissä nollajohtimen ja ulkojohdinten lukumäärän välisen virtaeron. Jos virtaero kasvaa nopeasti, invertteri kytkeytyy irti yleisestä sähköverkosta.

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected on laitteen maksuton valvontapalvelu Sunny Portalin kautta. SMA Smart Connectedilla järjestelmän haltija ja ammattilaiset saavat automaattisesti ja ennaltaehkäisevästi tietoa laitteessa ilmenevistä tapahtumista.

SMA Smart Connected aktivoidaan Sunny Portaliin rekisteröinnin aikana. SMA Smart Connectedin käyttämiseksi on välttämätöntä, että laite on pysyvästi yhdistettynä Sunny Portaliin ja että laitteiston haltijan ja ammattilaisten tiedot on tallennettu Sunny Portaliin ja ovat ajan tasalla.