Kies een configuratieoptie


Vakman

Nadat u voor de gebruikersgroepen Installateur en Gebruiker het wachtwoord heeft toegekend, opent de pagina Omvormer configureren.

2827968652

Opbouw van de pagina Omvormers configureren

Positie

Aanduiding

Betekenis

A

Informatie over de apparaten

Geeft de volgende informatie:

 • Apparaatnaam

 • Serienummer van de omvormer

 • Firmware-versie van de omvormer

B

Gebruikersinformatie

Geeft korte informatie over de genoemde configuratie-opties

C

Configuratie overslaan

Biedt de mogelijkheid, de configuratie van de omvormer over te slaan en direct naar de gebruikersinterface te gaan (niet aanbevolen)

D

Selectievakje

Biedt de keuze, dat de getoonde pagina bij opnieuw oproepen van de gebruikersinterface niet meer wordt getoond.

E

Configuratie-opties

Biedt de keuze van de verschillende configuratie-opties

Configuratie-opties:

Op de pagina Omvormer configureren hebt u keuze uit verschillende configuratieopties. Kies één van de opties en ga voor de gekozen optie te werk zoals hierna wordt beschreven. SMA Solar Technology AG adviseert de configuratie met installatiewizard uit te voeren. Daardoor waarborgt u, dat alle relevante parameters voor het optimale bedrijf van de omvormer worden ingesteld.

 • Configuratie uit bestand overnemen

 • Configuratie met installatiewizard (aanbevolen)

 • Handmatige configuratie

Instellingen overnemen

Het opslaan van de uitgevoerde instellingen wordt door een zandlopersymbool op de gebruikersinterface weergegeven. De gegevens worden bij voldoende DC-spanning direct aan de omvormer overgedragen en overgenomen. Wanneer de DC-spanning te laag is (bijv. 's avonds) worden de instellingen weliswaar opgeslagen, maar deze kunnen niet direct aan de omvormer worden overgedragen en door de omvormer worden overgenomen. Zolang de omvormer de instellingen nog niet heeft ontvangen en overgenomen, wordt op de gebruikersinterface nog het zandlopersymbool getoond. De instellingen worden overgenomen, wanneer voldoende DC-spanning actief is en de omvormer opnieuw start. Zodra het zandlopersymbool op de gebruikersinterface verschijnt, worden de instellingen opgeslagen. De instellingen gaan niet verloren. U kunt zich van de gebruikersinterface afmelden en de installatie verlaten.

Configuratie uit bestand overnemen

U kunt de configuratie van de omvormer overnemen uit een bestand. Daarvoor moet een omvormerconfiguratie opgeslagen in een bestand aanwezig zijn.

Werkwijze:

 1. Configuratie-optie Configuratie uit bestand overnemen kiezen.
 2. [Doorzoeken...] kiezen en gewenste bestand kiezen.
 3. [Bestand importeren] kiezen.

Configuratie met installatiewizard (aanbevolen)

Werkwijze:

 1. Configuratie-optie Configuratie met installatiewizard kiezen.
 2. De installatiewizard wordt geopend.
 3. De stappen van de installatiewizard volgen en de instellingen passend voor uw installatie overnemen.
 4. Voor elke uitgevoerde instelling in een stap [Opslaan en verder] kiezen.
 5. In de laatste stap worden alle uitgevoerde instellingen in een samenvatting weergegeven.
 6. Om uitgevoerde instellingen te corrigeren [Terug] kiezen, naar de gewenste stap navigeren, instellingen corrigeren en [Opslaan en verder] kiezen.
 7. Wanneer alle instellingen correct zijn, in de samenvatting [Verder] kiezen.
 8. Om de instellingen in een bestand op te slaan, kiest u [Samenvatting exporteren] en slaat u het bestand op uw eindapparaat op.
 9. Om alle parameters en alle instellingen te exporteren [Alle parameters exporteren] kiezen. Daardoor worden alle parameters en de instellingen daarvan in een HTML-bestand geëxporteerd.
 • De startpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.

Handmatige configuratie

U kunt de omvormer handmatig configureren, door de gewenste parameters in te stellen.

Werkwijze:

 1. Configuratie-optie Handmatige configuratie kiezen.
 2. Het menu Apparaatparameters op de gebruikersinterface opent en alle aanwezige parametergroepen van de omvormer worden getoond.
 3. Kies [Parameters bewerken].
 4. Kies de gewenste parametergroep.
 5. Alle aanwezige parameters van de parametergroep worden getoond.
 6. Gewenste parameter instellen.
 7. Kies [Alles opslaan].
 • De parameters van de omvormer zijn ingesteld.