Konfigürasyon seçeneğinin seçilmesi


Uzman elektrikçi

Installer ve User kullanıcı grupları için şifre atadıktan sonra, Configuring the Device sayfası açılır.

2827968652

Configuring the Device sayfasının yapısı

Konum

Tanım

Anlamı

A

Cihaz bilgileri

Aşağıdaki bilgileri sunar:

 • Cihaz adı

 • Eviricinin seri numarası

 • Eviricinin ürün yazılımı sürümü

B

Kullanıcı bilgileri

Sunulan konfigürasyon seçenekleri hakkında genel bilgiler sunar

C

Konfigürasyonun atlanması

Evirici konfigürasyonunun atlanabilmesi ve doğrudan kullanıcı arabirimine gidilebilmesi imkanını sunar (tavsiye edilmez)

D

Seçim alanı

Gösterilen sayfanın, kullanıcı arabirimi yeniden başlatıldığında bir daha gösterilmemesinin seçilebilmesi imkanını sunar

E

Konfigürasyon seçenekleri

Çeşitli konfigürasyon seçeneklerini sunar

Konfigürasyon seçenekleri:

Configuring the Device sayfasında size çeşitli konfigürasyon seçenekleri sunulmaktadır. Seçeneklerden birini seçin ve yaptığınız seçimi aşağıda anlatıldığı şekilde gerçekleştirin. SMA Solar Technology AG, konfigürasyonun kurulum asistanıyla gerçekleştirilmesini tavsiye eder. Böylelikle eviricinin optimal bir şekilde çalışması için önemli olan tüm parametrelerin ayarlanması sağlanmış olur.

 • Konfigürasyonun dosyadan devralınması

 • Kurulum asistanı ile konfigürasyon (tavsiye edilir)

 • Manuel konfigürasyon

Ayarların devralınması

Gerçekleştirilmiş ayarların kayıt işlemi, kullanıcı arabiriminde bir kum saati sembolü ile gösterilir. Yeterli DC gerilimi olduğu sürece veriler, doğrudan eviriciye transfer edilir ve evirici tarafından devralınır. DC geriliminin düşük olması durumunda ise (örn. akşam saatlerinde) ayarlar yine kaydedilir fakat doğrudan eviriciye transfer edilemez ve evirici tarafından devralınamaz. Ayarlar eviriciye varmadığı ve evirici tarafından devralınmadığı sürece kullanıcı arabirimi üzerindeki kum saati sembolü gösterilmeye devam eder. Yeterli DC gerilimi mevcut olduğunda ve evirici yeniden başlatıldığında ayarlar evirici tarafından devralınır. Kum saati sembolünün kullanıcı arabirimi üzerinde belirmesiyle ayarlar kaydedilmiş demektir. Ayarlar kaybedilmez. Kullanıcı arabiriminde oturumu kapatabilir ve sistemden çıkabilirsiniz.

Konfigürasyonun dosyadan devralınması

İsterseniz eviricinin konfigürasyonunu bir dosyadan devralabilirsiniz. Bunun için bir evirici konfigürasyonunun dosya içinde kaydedilmiş olması gerekir.

Yapılacaklar:

 1. Adopting the configuration from a file konfigürasyon seçeneğini seçin.
 2. [Browse...] düğmesini seçin ve istenilen dosyayı seçin.
 3. [Import file] öğesini seçin.

Kurulum asistanı ile konfigürasyon (tavsiye edilir)

Yapılacaklar:

 1. Configuration with installation assistant konfigürasyon seçeneğini seçin.
 2. Kurulum asistanı açılır.
 3. Kurulum asistanındaki adımları gerçekleştirin ve sisteminiz için uygun olan ayarları yapın.
 4. Bir adım dahilinde yapılan her ayar için [Save and next] öğesini seçin.
 5. Son adımda gerçekleştirilmiş tüm ayarlar bir özet olarak sunulur.
 6. Gerçekleştirilmiş ayarları düzeltmek için [Back] öğesini seçin, istediğiniz adıma kadar geri gelin, ayarı düzeltin ve [Save and next] öğesini seçin.
 7. Tüm ayarlar doğru bir şekilde yapıldığında özette [Continue] öğesini seçin.
 8. Ayarları bir dosyaya kaydetmek için [Export the summary] öğesini seçin ve dosyayı terminal cihaza kaydedin.
 9. Tüm parametreleri ve ayarlarını dışa aktarmak için [Export all parameters] seçeneğini seçin. Bu şekilde tüm parametre ve ayarları bir HTML dosyasına dışa aktarılır.
 • Kullanıcı arabirimi başlangıç sayfası açılır.

Manuel konfigürasyon

İstediğiniz parametreleri ayarlayarak eviriciyi manuel olarak konfigüre edebilirsiniz.

Yapılacaklar:

 1. Manual configuration konfigürasyon seçeneğini seçin.
 2. Kullanıcı arabiriminde Device Parameters menüsü açılır ve eviricinin tüm mevcut parametre grupları gösterilir.
 3. [Editing Parameters] öğesini seçin.
 4. İstenilen parametre grubunu seçin.
 5. Parametre grubundaki mevcut tüm parametreler gösterilir.
 6. İstenilen parametreyi ayarlayın.
 7. [Save all] öğesini seçin.
 • Eviricinin parametreleri ayarlanmıştır.