Volba možnosti konfigurace


Odborný pracovník

Jakmile zadáte hesla pro uživatelské skupiny Instalační technikUživatel, otevře se stránka Konfigurace střídačů.

2827968652

Struktura stránky Konfigurace střídače

Položka

Označení

Význam

A

Informace o střídačích

Nabízí následující informace:

 • Název přístroje

 • Sériové číslo střídače

 • verze firmwaru střídače

B

Informace o uživateli

Nabízí stručné informace o uvedených možnostech konfigurace

C

Přeskočit konfiguraci

Nabízí možnost přeskočit konfiguraci střídače a přejít rovnou do uživatelského rozhraní (nedoporučuje se)

D

Zaškrtávací políčko

Nabízí možnost volby, aby se zobrazená stránka při opětovném vyvolání uživatelského rozhraní už nezobrazovala

E

Možnosti konfigurace

Nabízí volbu různých možností konfigurace

Možnosti konfigurace:

Na stránce Konfigurace střídače se zobrazují různé možnosti konfigurace. Zvolte jednu z možností a na základě vaší volby pak postupujte, jak je popsáno v následující části. SMA Solar Technology AG doporučuje provést konfiguraci pomocí průvodce instalací. Tak bude zajištěno nastavení všech relevantních parametrů pro optimální provoz střídače.

 • Použít konfiguraci ze souboru

 • Konfigurace pomocí průvodce instalací (doporučeno)

 • Ruční konfigurace

Realizace nastavení

Ukládání provedených nastavení je v uživatelském rozhraní signalizováno symbolem přesýpacích hodin. Při dostatečném DC napětí budou data rovnou přenesena do střídače a použita. Pokud je DC napětí příliš nízké (např. večer), nastavení se sice uloží, ale nelze je rovnou přenést do střídače a střídač je nemůže hned použít. Dokud střídač nepřevezme nastavení a nepoužije je, bude se v uživatelském rozhraní nadále zobrazovat symbol přesýpacích hodin. Jakmile bude k dispozici dostatečné DC napětí a střídač se restartuje, budou nastavení použita. Jakmile se v uživatelském rozhraní zobrazí symbol přesýpacích hodin, byla nastavení uložena. Nastavení nebudou ztracena. Můžete se z uživatelského rozhraní odhlásit a opustit FV systém.

Použít konfiguraci ze souboru

Můžete použít konfiguraci střídače ze souboru. Musíte k tomu mít k dispozici konfiguraci střídače uloženou v souboru.

Postup:

 1. Zvolte možnost konfigurace Použít konfiguraci ze souboru.
 2. Klikněte na tlačítko [Procházet...] a vyberte požadovaný soubor.
 3. Zvolte [Importovat soubor].

Konfigurace pomocí průvodce instalací (doporučeno)

Postup:

 1. Zvolte možnost konfigurace Konfigurace pomocí průvodce instalací.
 2. Otevře se průvodce instalací.
 3. Postupujte podle kroků průvodce instalací a proveďte příslušná nastavení pro váš FV systém.
 4. Pro každé provedené nastavení v rámci jednoho kroku zvolte [Uložit a pokračovat].
 5. V posledním kroku se zobrazí souhrn všech provedených nastavení.
 6. Pokud chcete provedená nastavení opravit, klikněte na tlačítko [Zpět], vraťte se až na požadovaný krok, opravte nastavení a zvolte [Uložit a pokračovat].
 7. Pokud jsou všechna nastavení správná, v souhrnu klikněte na tlačítko [Další].
 8. Pokud chcete nastavení uložit do souboru, zvolte [Export souhrnu] a soubor uložte do svého koncového zařízení.
 9. Chcete-li exportovat všechny parametry a jejich nastavení, zvolte [Exportovat všechny parametry]. Všechny parametry a jejich nastavení tím exportujete do souboru HTML.
 • Otevře se úvodní stránka uživatelského rozhraní.

Ruční konfigurace

Střídač můžete konfigurovat ručně tím, že nastavíte požadované parametry.

Postup:

 1. Zvolte možnost konfigurace Ruční konfigurace.
 2. V uživatelském rozhraní se otevře nabídka Parametry přístroje a zobrazí se všechny dostupné skupiny parametrů střídače.
 3. Zvolte [Upravit parametry].
 4. Zvolte požadovanou skupinu parametrů.
 5. Zobrazí se všechny dostupné parametry v dané skupině parametrů.
 6. Nastavte požadované parametry.
 7. Zvolte [Uložit vše].
 • Parametry střídače jsou nastavené.