Konfigurointioption valinta


Ammattiehenkilöstö

Kun olet antanut salasanan käyttäjäryhmille Installer (Asentaja) ja User (Käyttäjä), sivu Configure inverter (Invertterin konfigurointi) aukeaa.

2827968652

Sivun Configure inverter (Invertterin konfigurointi) rakenne

Osa

Nimitys

Merkitys

A

Laitetiedot

Tarjoaa seuraavia tietoja:

 • Laitenimi

 • Invertterin sarjanumero

 • Invertterin laiteohjelmistoversio

B

Käyttäjätiedot

Tarjoaa lyhyesti tietoa esitettävistä konfigurointioptioista.

C

Ohita konfigurointi

Mahdollistaa invertterin konfiguroinnin ohituksen ja siirtymisen suoraan käyttöliittymään (ei suositeltavaa)

D

Valintakenttä

Mahdollistaa valinnan, ettei näytettyä sivua näytetä enää, kun käyttöliittymä avataan seuraavan kerran.

E

Konfigurointioptiot

Mahdollistaa eri konfigurointioptioiden valinnan

Konfigurointioptiot:

Sivulla Configure inverter (Invertterin konfigurointi) on valittavissa erilaisia konfigurointioptioita. Valitse yksi optioista ja menettele option kanssa seuraavan kuvauksen mukaisesti. SMA Solar Technology AG suosittelee konfiguroinnin suorittamista ohjatulla asennustoiminnolla. Silloin varmistat, että kaikki invertterin optimaalisen käytön kannalta tärkeät parametrit asetetaan.

 • Konfiguroinnin valinta tiedostosta

 • Konfigurointi ohjatulla asennustoiminnolla (suositeltava)

 • Manuaalinen konfigurointi

Asetusten käyttöönotto

Tehtyjen asetusten tallennuksen ilmaisee käyttöliittymän tiimalasisymboli. Tietojen siirto invertteriin ja käyttöönotto tapahtuu suoraan tasajännitteen ollessa riittävä. Jos tasajännite on liian alhainen (esim. illalla), asennukset tallennetaan, mutta niitä ei siirretä suoraan invertteriin eikä invertteri ota niitä käyttöön. Niin kauan kuin invertteri ei ole vielä vastaanottanut eikä ottanut käyttöön asetuksia, käyttöliittymässä näkyy yhä tiimalasisymboli. Asetukset otetaan käyttöön, kun tasajännitettä on riittävästi ja invertteri käynnistyy uudelleen. Asennukset tallentuvat heti, kun tiimalasisymboli ilmestyy käyttöliittymään. Asetukset eivät häviä. Voit kirjautua ulos käyttöliittymästä ja sammuttaa järjestelmän.

Konfiguroinnin valinta tiedostosta

Voit valita invertterin konfiguroinnin tiedostosta. Silloin invertterin konfiguroinnin täytyy olla tallennettuna tiedostoon.

Toimintaohjeet:

 1. Valitse konfigurointioptio Choose configuration from file (Konfiguroinnin valinta tiedostosta).
 2. Valitse [Search...] (Etsi) ja valitse haluamasi tiedosto.
 3. Valitse [Import file] (Tuo tiedosto).

Konfigurointi ohjatulla asennustoiminnolla (suositeltava)

Toimintaohjeet:

 1. Valitse konfigurointioptio Configuration with Installation assistant (Konfigurointi ohjatulla asennustoiminnolla).
 2. Ohjattu asennustoiminto aukeaa.
 3. Seuraa ohjatun asennustoiminnon vaiheita ja tee asetukset järjestelmääsi vastaavasti.
 4. Valitse vaiheessa jokaiselle tehdylle asetukselle [Save and continue] (Tallenna ja jatka).
 5. Viimeisessä vaiheessa näytetään yhteenveto kaikista tehdyistä asetuksista.
 6. Voit korjata tehtyjä asetuksia valitsemalla [Back] (Takaisin) ja selata haluamaasi vaiheeseen, korjata asetukset ja valita [Save and continue] (Tallenna ja jatka).
 7. Kun kaikki asetukset ovat oikein, valitse yhteenvedosta [Continue] (Jatka).
 8. Valitse [Export a summary] (Vie yhteenveto) asennusten tallentamiseksi tiedostoon ja tallenna tiedosto päätelaitteeseen.
 9. Valitse kaikkien parametrien ja niiden asetusten vientiä varten [Export all parameters] (Vie kaikki parametrit). Näin kaikki parametrit ja niiden asetukset viedään HTML-tiedostoon.
 • Käyttöliittymän aloitussivu avautuu.

Manuaalinen konfigurointi

Voit konfiguroida invertterin manuaalisesti asettamalla haluamasi parametrit.

Toimintaohjeet:

 1. Valitse konfigurointioptio Manual configuration (Manuaalinen konfigurointi).
 2. Valikko Device parameters (Laiteparametrit) aukeaa käyttöliittymässä, ja kaikki invertterin käytettävissä olevat parametriryhmät näytetään.
 3. Valitse [Edit parameters] (Muokkaa parametreja).
 4. Valitse haluamasi parametriryhmä.
 5. Parametriryhmän kaikki käytettävissä olevat parametrit näytetään.
 6. Aseta haluamasi parametrit.
 7. Valitse [Save all] (Tallenna kaikki).
 • Invertterin parametrit asetetaan.