Izbira možnosti za konfiguracijo


Strokovno osebje

Po tem ko določite geslo za uporabniški skupini inštalater in uporabnik, se odpre stran Konfiguriranje razsmernika.

2827968652

Sestava strani Konfiguriranje razsmernika

Položaj

Oznaka

Pomen

A

Podatki o napravi

Nudi naslednje podatke:

 • Ime naprave

 • Serijska številka razsmernika

 • Različica vdelane programske opreme razsmernika

B

Podatki o uporabniku

Nudi nekaj podatkov o navedenih možnostih konfiguracije

C

Preskoči konfiguracijo

S to možnostjo lahko preskočite konfiguracijo razsmernika in neposredno odprete uporabniški vmesnik (ni priporočeno)

D

Izbirno polje

Nudi izbiro, da prikazana strani pri ponovnem priklicu uporabniškega vmesnika ni več prikazana

E

Možnosti konfiguracije

Nudi izbiro različnih možnosti konfiguracije

Možnosti konfiguracije:

Na strani Konfiguriranje razsmernika so vam na voljo različne možnosti konfiguracije. Izberite eno od možnosti in pri izbrani možnosti postopajte, kot je opisano v nadaljevanju. SMA Solar Technology AG priporoča, da izvedete konfiguracijo s čarovnikom za namestitev. Tako boste zagotovili, da bodo nastavljeni vsi relevantni parametri za optimalno delovanje razsmernika.

 • Prevzem konfiguracije iz datoteke

 • Konfiguracija s čarovnikom za namestitev (priporočeno)

 • Ročna konfiguracija

Prevzem nastavitev

Shranjevanje izvedenih nastavitev je na uporabniškem vmesniku prikazano s simbolom peščene ure. Če je napetost DC zadostna, se podatki prenesejo in prevzamejo neposredno na razsmernik. Če je napetost DC prenizka (npr. zvečer), se nastavitve sicer shranijo, ni pa jih mogoče prenesti neposredno na razsmernik in razsmernik jih ne more prevzeti. Dokler razsmernik ne prejme in prevzame nastavitev, je na uporabniškem vmesniku še naprej prikazan simbol peščene ure. Nastavitve se prevzamejo, ko je dovolj napetosti DC in se razsmernik ponovno zažene. Takoj ko se na uporabniškem vmesniku prikaže simbol peščene ure, so bile nastavitve shranjene. Nastavitve niso izgubljene. lahko se odjavite iz uporabniškega vmesnika in zapustite napravo.

Prevzem konfiguracije iz datoteke

Konfiguracijo razsmernika lahko prevzamete iz datoteke. Za to mora obstajati konfiguracija razsmernika, shranjena v datoteki.

Postopek:

 1. Izberite možnost konfiguracije Prevzem konfiguracije iz datoteke.
 2. Izberite [Poišči...] in izberite želeno datoteko.
 3. Izberite [Uvozi datoteko].

Konfiguracija s čarovnikom za namestitev (priporočeno)

Postopek:

 1. Izberite možnost konfiguracije Konfiguracija s čarovnikom za namestitev.
 2. Odpre se čarovnik za namestitev.
 3. Sledite korakom čarovnika za namestitev in izvedite nastavitve, ki ustrezajo vaši napravi.
 4. Za vsako izvedeno nastavitev v koraku izberite [Shrani in nadaljuj].
 5. V zadnjem koraku so vse izvedene nastavitve navedene v povzetku.
 6. Če želite popraviti izvedene nastavitve izberite [Nazaj], dokler ne pridete do želenega koraka, popravite nastavitev in izberete [Shrani in nadaljuj].
 7. Če so vse nastavitve pravilne, v povzetku izberite [Naprej].
 8. Če želite nastavitve shraniti v datoteko, izberite [Izvozi povzetek] in datoteko shranite v svojo končno napravo.
 9. Če želite izvoziti vse parametre in njihove nastavitve, izberite, [Izvozi vse parametre]. Pri tem se vsi parametri in njihove nastavitve izvozijo v datoteko HTML.
 • Odpre se začetna stran uporabniškega vmesnika.

Ročna konfiguracija

Razsmernik lahko konfigurirate ročno, tako da nastavite želene parametre.

Postopek:

 1. Izberite možnost konfiguracije Ročna konfiguracija.
 2. Odpre se meni Parametri naprave na uporabniškem vmesniku in prikažejo se vse obstoječe skupine parametrov razsmernika.
 3. Izberite [Uredi parametre].
 4. Izberite želeno skupino parametrov.
 5. Prikažejo se vsi obstoječi parametri skupine parametrov.
 6. Nastavite želene parametre.
 7. Izberite [Shrani vse].
 • Parametri razsmernika so nastavljeni.