Otseühenduse loomine WLANi kaudu


Tingimused:

 • tuleb alustada toote kasutamist.

 • Olemas peab olema lõppseade (nt arvuti, tahvelarvuti või nutitelefon).

 • Üks järgmistest veebibrauseritest peab olema installeeritud oma värskes versioonis lõppseadmele: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer või Safari.

 • Lõppseadme veebibrauseris peab olema aktiveeritud JavaScript.

 • Võrgukohaste seadete muutmiseks pärast esimese 10 toitetunni möödumist või pärast paigaldusviisardi lõpetamist peab olemas olema paigaldaja SMA Grid Guard-Code (vt "SMA Grid Guard-Code'i tellimisvorm" www.SMA-Solar.com alt).

SSID, IP-aadress ja WLAN-parool

 1. SSID WLANis: SMA[seerianumber] (nt SMA0123456789)
 2. Seadmepõhine WLAN-parool: vt WPA2-PSK-d toote andmesildil või komplektis oleva kasutusjuhendi tagaküljel
 3. Vaikimisi pääsuaadress otseühenduseks WLANi kaudu väljaspool kohalikku võrku: http://smalogin.net või 192.168.12.3

iOSi operatsioonisüsteemiga lõppseadmete korral ei ole failide importimine ja eksportimine võimalik

iOSi operatsioonisüsteemiga mobiilsete lõppseadmete korral ei ole tehnilistel põhjustel failide importimine ja eksportimine (nt vaheldi konfiguratsiooni importimine, vaheldi ajakohase konfiguratsiooni salvestamine või sündmuste ja parameetrite eksportimine) võimalik.

 1. Kasutage failide importimiseks ja eksportimiseks ilma iOSi operatsioonisüsteemita lõppseadet.

Teil on mitmeid võimalusi toote ühendamiseks lõppseadmega. Toiming võib olenevalt lõppseadest olla erinev. Kui kirjeldatud meetodid ei sobi teie lõppseadmele, looge otseühendus WLANi kaudu, nagu on kirjeldatud teie lõppseadme kasutusjuhendis.

Kasutada saab järgmisi ühendamisvõimalusi:

 • Ühendus rakendusega SMA 360°

 • ühendus WPSiga

 • Ühendus WLAN-võrguotsinguga

Ühendus rakendusega SMA 360°

Tingimus:

 • Olemas peab olema kaameraga lõppseade.

 • Lõppseadmesse peab olema paigaldatud rakendus SMA 360°.

 • Loodud peab olema Sunny Portali kasutajakonto.

Meetod:

 1. Avage rakendus SMA 360° ja logige sisse Sunny Portali kasutajakonto andmetega.
 2. Valige Teenus > Skaneeri QR-kood.
 3. Skaneeriga tootele kleebitud QR-kood rakenduse SMA 360° QR-koodi skaneerijaga.
 4. Lõppseade ühendub automaatselt vaheldiga. Avaneb teie lõppseadme veebibrauser ja kuvatakse kasutajaliidese sisselogimisleht.
 5. Kui teie lõppseadme veebibrauser ei avane automaatselt ja ei kuvata kasutajaliidese sisselogimislehte, avage veebibrauser ja sisestage aadressireale https://smalogin.net.

ühendus WPSiga

Tingimus:

 • lõppseadmel peab olema WPS-funktsioon.

Meetod:

 1. aktiveerige vaheldil WPS-funktsioon Selleks koputage 2 korda järjest vaheldi korpuse kaanele.
 2. Sinine LED vilgub u 2 minutit kiiresti. Selle ajaga on WPS-funktsioon aktiivne.
 3. Aktiveerige oma lõppseadmel WPS-funktsioon.
 4. Lõppseade ühendub automaatselt vaheldiga. Avaneb teie lõppseadme veebibrauser ja kuvatakse kasutajaliidese sisselogimisleht.
 5. Kui teie lõppseadme veebibrauser ei avane automaatselt ja ei kuvata kasutajaliidese sisselogimislehte, avage veebibrauser ja sisestage aadressireale https://smalogin.net.

Ühendus WLAN-võrguotsinguga

 1. Otsige oma lõppseadmega WLANi võrke.
 2. Valige leitud WLAN-võrkude nimekirjast vaheldi SSID SMA[seerianumber].
 3. Sisestage seadmepõhine WLAN-parool (vt WPA2-PSK-d andmesildil või komplektis oleva kasutusjuhendi tagaküljel).
 4. Avage oma lõppseadme veebibrauser ja sisestage aadressireale https://smalogin.net.
 5. Kuvatakse kasutajaliidese sisselogimisleht.
 6. Kui kasutajaliidese sisselogimisleht ei avane, sisestage veebibrauseri aadressireale IP-aadress 192.168.12.3, või kui teie lõppseade toetab mDNS-teenuseid, SMA[seerianumber].local või http://SMA[seerianumber] .