Etablering af direkte forbindelse via WLAN


Forudsætninger:

 • Produktet skal være taget i drift.

 • Der skal være en slutenhed (f.eks. computer, tablet-pc eller smartphone) til rådighed.

 • En af følgende webbrowsere skal være installeret i sin aktuelle version på slutenheden: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer eller Safari.

 • I slutenhedens webbrowser skal JavaScript være aktiveret.

 • For at ændre netrelevante indstillinger, når de første 10 tilførselstimer er forløbet, eller når installationsassistenten er afsluttet, skal installatørens SMA Grid Guard-kode være til rådighed (se "Application for SMA Grid Guard-Code" på www.SMA-Solar.com).

SSID, IP-adresse og WLAN-password

 1. SSID i WLAN: SMA[serienummer] (f.eks. SMA0123456789)
 2. Enhedsspecifikt WLAN-password: Se WPA2-PSK på produktets typeskilt eller bagsiden af den medleverede vejledning
 3. Standard-adgangsadresse til direkte forbindelse via WLAN uden for et lokalt netværk: http://smalogin.net eller 192.168.12.3

Import og eksport af filer er ikke mulig med slutenheder, der anvender iOS-styresystemet.

Ved mobile slutenheder med iOS-styresystemet er det af tekniske grunde ikke muligt at importere og eksportere filer (f.eks. at importere en omformerkonfiguration, at gemme den aktuelle omformerkonfiguration eller at eksportere hændelser og parametre).

 1. Anvend en slutenhed uden iOS-styresystem til import og eksport af filer.

Du har flere muligheder for at forbinde produktet med en slutenhed. Fremgangsmåden kan være forskellig afhængigt af slutenheden. Hvis den beskrevne fremgangsmåde ikke er relevant for din slutenhed, skal du etablere en direkte forbindelse via WLAN som beskrevet i vejledningen til din slutenhed.

Følgende forbindelsesmuligheder står til rådighed:

 • Forbindelse med SMA 360° appen

 • Forbindelse med WPS

 • Forbindelse med WLAN-netværksforsøg

Forbindelse med SMA 360° appen

Forudsætning:

 • Der skal være en slutenhed med kamera.

 • På slutenheden skal SMA 360° appen være installeret.

 • Der skal være en Sunny Portal-brugerkonto.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn SMA 360° appen, og log på med Sunny Portal-brugerkontoen.
 2. Vælg Service > Scan QR code.
 3. Scan QR-koden, der er klæbet på produktet, med QR-kode-scanneren i SMA 360° appen.
 4. Slutenheden forbindes automatisk med omformeren. Webbrowseren på din slutenhed åbnes, og brugerfladens login-side vises.
 5. Hvis din slutenheds webbrowser ikke åbnes automatisk, og brugerfladens login-side ikke vises, åbner du webbrowseren og indtaster https://smalogin.net i adresselinjen.

Forbindelse med WPS

Forudsætning:

 • Slutenheden skal have en WPS-funktion.

Fremgangsmåde:

 1. Aktivér WPS-funktionen på omformeren. Bank på omformerens kabinetdæksel 2 gange direkte efter hinanden.
 2. Den blå LED blinker hurtigt i ca. 2 minutter. WPS-funktionen er aktiv i denne tid.
 3. Aktivér WPS-funktionen på din slutenhed.
 4. Slutenheden forbindes automatisk med omformeren. Webbrowseren på din slutenhed åbnes, og brugerfladens login-side vises.
 5. Hvis din slutenheds webbrowser ikke åbnes automatisk, og brugerfladens login-side ikke vises, åbner du webbrowseren og indtaster https://smalogin.net i adresselinjen.

Forbindelse med WLAN-netværksforsøg

 1. Søg efter WLAN-netværk med din slutenhed.
 2. Vælg omformerens SSID SMA[serial number] i listen over fundne WLAN-netværk.
 3. Indtast enhedsspecifikt WLAN-password (se WPA2-PSK på typeskiltet eller bagsiden af den medleverede vejledning).
 4. Åbn din slutenheds webbrowser, og indtast https://smalogin.net i adresselinjen.
 5. Brugerfladens login-side vises.
 6. Hvis brugerfladens login-side ikke åbnes: Indtast IP-adressen 192.168.12.3 i webbrowserens adresselinje, eller hvis din slutenhed understøtter mDNS-tjenester SMA[serienummer].local eller http://SMA[serienummer].