Suorayhteyden muodostaminen WLAN:n kautta


Edellytykset:

 • Invertterin täytyy olla otettuna käyttöön.

 • Käytettävissä täytyy olla päätelaite (esim. tietokone, tabletti tai älypuhelin).

 • Päätelaitteeseen täytyy olla asennettuna jonkin seuraavan verkkoselaimen ajankohtainen versio: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer tai Safari.

 • JavaScriptin täytyy olla aktivoituna päätelaitteen verkkoselaimessa.

 • Verkkokohtaisten asetusten muuttamiseen ensimmäisten 10 syöttötunnin kuluttua tai ohjatun asennustoiminnon sulkemisen jälkeen tarvitaan asentajan SMA Grid Guard-Code -koodi (katso ”APPLICATION FOR SMA GRID GUARD-CODE” (SMA Grid Guard-Code -tilauslomake) osoitteesta www.SMA-Solar.com).

SSID, IP-osoite ja WLAN-salasana

 1. SSID WLAN:ssa: SMA[sarjanumero] (esim. SMA0123456789)
 2. Laitekohtainen WLAN-salasana: katso WPA2-PSK laitteen tyyppikilvestä tai sen mukana toimitetun oppaan takasivulta
 3. Yleinen käyttöosoite suorayhteyteen WLAN:n kautta lähiverkon ulkopuolella: http://smalogin.net tai 192.168.12.3

Tiedostojen tuonti ja vienti iOS-käyttöjärjestelmän sisältävillä päätelaitteilla ei ole mahdollista

iOS-käyttöjärjestelmän sisältävissä mobiilipäätelaitteissa tiedostojen tuonti ja vienti (esim. invertterin konfiguroinnin tuonti, invertterin nykyisen konfiguroinnin tallennus tai tapahtumien ja parametrien vienti) ei ole teknisistä syistä johtuen mahdollista.

 1. Käytä tiedostojen tuontiin ja vientiin päätelaitetta, jossa ei ole iOS-käyttöjärjestelmää.

Sinulla on useita mahdollisuuksia laitteen yhdistämiseen päätelaitteeseen. Menettelytapa voi olla erilainen päätelaitteesta riippuen. Elleivät kuvaillut menettelyt sovi päätelaitteellesi, muodosta suorayhteys WLAN:n kautta päätelaitteesi ohjekirjan mukaan.

Seuraavat yhteysmahdollisuudet ovat käytettävissä:

 • Yhteys SMA 360° -sovelluksella

 • Yhteys WPS:llä

 • Yhteys WLAN-verkkohaulla

Yhteys SMA 360° -sovelluksella

Edellytys:

 • Päätelaitteessa täytyy olla kamera.

 • Päätelaitteeseen täytyy olla asennettuna SMA 360° -sovellus.

 • Täytyy olla Sunny Portal -käyttäjätili.

Toimintaohjeet:

 1. Avaa SMA 360° -sovellus ja kirjaudu Sunny Portal -käyttäjätilille.
 2. Valitse Service > QR-Code Scan (Palvelu > QR-koodin skannaus).
 3. Skannaa laitteeseen liimattu QR-koodi SMA 360° -sovelluksen QR-koodiskannerilla.
 4. Päätelaite yhdistää automaattisesti invertteriin. Päätelaitteen verkkoselain aukeaa ja näyttöön tulee käyttöliittymän kirjautumissivu.
 5. Ellei päätelaitteen verkkoselain aukea automaattisesti eikä käyttöliittymän kirjautumissivua näytetä, avaa verkkoselain ja syötä osoiteriville https://smalogin.net.

Yhteys WPS:llä

Edellytys:

 • Päätelaitteessasi täytyy olla WPS-toiminto.

Toimintaohjeet:

 1. Aktivoi WPS-toiminto invertteristä. Teet sen kopauttamalla kaksi kertaa peräkkäin suoraan invertterikotelon kantta.
 2. Sininen LED vilkkuu nopeasti noin 2 minuutin ajan. WPS-toiminto on sillä aikaa aktiivinen.
 3. Aktivoi WPS-toiminto päätelaitteesta.
 4. Päätelaite yhdistää automaattisesti invertteriin. Päätelaitteen verkkoselain aukeaa ja näyttöön tulee käyttöliittymän kirjautumissivu.
 5. Ellei päätelaitteen verkkoselain aukea automaattisesti eikä käyttöliittymän kirjautumissivua näytetä, avaa verkkoselain ja syötä osoiteriville https://smalogin.net.

Yhteys WLAN-verkkohaulla

 1. Etsi päätelaitteella WLAN-verkkoja.
 2. Valitse löydettyjen WLAN-verkkojen luettelosta invertterin SMA[sarjanumero] SSID.
 3. Anna laitekohtainen WLAN-salasana (katso WPA2-PSK tyyppikilvestä tai toimitetun opaskirjan takasivulta).
 4. Avaa päätelaitteen verkkoselain ja syötä osoiteriville https://smalogin.net.
 5. Käyttöliittymän kirjautumissivu tulee näyttöön.
 6. Ellei käyttöliittymän kirjautumissivu aukea, syötä verkkoselaimen osoiteriville IP-osoite 192.168.12.3 tai jos päätelaitteesi tukee mDNS-palveluita SMA[sarjanumero].local tai http://SMA[sarjanumero].