Vytvoření přímého připojení prostřednictvím sítě WLAN


Podmínky:

 • Produkt musí být uvedený do provozu.

 • Musí být k dispozici koncové zařízení (např. osobní počítač, tablet nebo smartphone).

 • Na koncovém zařízení musí být nainstalovaný některý z následujících webových prohlížečů v aktuální verzi: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer nebo Safari.

 • Ve webovém prohlížeči koncového zařízení musí být aktivovaný JavaScript.

 • Pro změnu nastavení relevantních pro veřejnou rozvodnou síť po uplynutí prvních 10 hodin dodávky elektrické energie nebo po ukončení průvodce instalací je nutné mít k dispozici kód SMA Grid Guard instalačního technika (viz „Application for SMA Grid Guard Code“ na www.SMA-Solar.com).

SSID, IP adresa a heslo k síti WLAN

 1. SSID v síti WLAN: SMA[sériové číslo] (např. SMA0123456789)
 2. Specifické heslo WLAN pro daný přístroj: viz WPA2-PSK na typovém štítku produktu nebo na zadní straně dodaného návodu
 3. Výchozí přístupová adresa pro přímé připojení prostřednictvím sítě WLAN mimo místní síť: http://smalogin.net nebo 192.168.12.3

Import a export souborů u koncových zařízení s operačním systémem iOS není možný

U mobilních koncových zařízení s operačním systémem iOS není z technických důvodů možný import a export souborů (např. import konfigurace střídače, uložení aktuální konfigurace střídače nebo export událostí a parametrů).

 1. Pro import a export souborů použijte koncové zařízení bez operačního systému iOS.

Produkt můžete s koncovým zařízením propojit různými způsoby. Postup se může lišit v závislosti na koncovém zařízení. Pokud popsaný postup neodpovídá vašemu koncovému zařízení, vytvořte přímé připojení prostřednictvím sítě WLAN tak, jak je popsáno v návodu k vašemu koncovému zařízení.

K dispozici máte následující možnosti připojení:

 • Připojení pomocí aplikace SMA 360°

 • Připojení pomocí WPS

 • Připojení s vyhledáním sítě WLAN

Připojení pomocí aplikace SMA 360°

Podmínka:

 • Musí být k dispozici koncové zařízení s kamerou.

 • Na koncovém zařízení musí být nainstalována aplikace SMA 360°.

 • Musí být vytvořen uživatelský účet na portálu Sunny Portal.

Postup:

 1. Otevřete aplikaci SMA 360° a přihlaste se k uživatelskému účtu Sunny Portal.
 2. Zvolte Service > QR-Code Scan.
 3. Skenerem QR kódů v aplikaci SMA 360° naskenujte QR kód nalepený na produktu.
 4. Koncové zařízení se automaticky propojí se střídačem. Na koncovém zařízení se otevře webový prohlížeč a zobrazí se přihlašovací stránka uživatelského rozhraní.
 5. Pokud se na vašem koncovém zařízení automaticky neotevře webový prohlížeč a nezobrazí přihlašovací stránka uživatelského rozhraní, otevřete webový prohlížeč a do řádku adresy zadejte https://smalogin.net.

Připojení pomocí WPS

Podmínka:

 • Koncové zařízení musí podporovat funkci WPS.

Postup:

 1. Na střídači aktivujte funkci WPS. Za tímto účelem dvakrát za sebou klepněte na víko krytu střídače.
 2. Přibližně 2 minuty rychle bliká modrá LED dioda. Funkce WPS je v této době aktivní.
 3. Aktivujte funkci WPS na vašem koncovém zařízení.
 4. Koncové zařízení se automaticky propojí se střídačem. Na koncovém zařízení se otevře webový prohlížeč a zobrazí se přihlašovací stránka uživatelského rozhraní.
 5. Pokud se na vašem koncovém zařízení automaticky neotevře webový prohlížeč a nezobrazí přihlašovací stránka uživatelského rozhraní, otevřete webový prohlížeč a do řádku adresy zadejte https://smalogin.net.

Připojení s vyhledáním sítě WLAN

 1. Pomocí vašeho koncového zařízení vyhledejte sítě WLAN.
 2. V seznamu nalezených sítí WLAN zvolte SSID střídače SMA[sériové číslo].
 3. Zadejte specifické heslo WLAN pro daný přístroj (viz WPA2-PSK na typovém štítku nebo na zadní straně dodaného návodu).
 4. Na koncovém zařízení otevřete webový prohlížeč a do řádku adresy zadejte https://smalogin.net.
 5. Zobrazí se přihlašovací stránka uživatelského rozhraní.
 6. Pokud se přihlašovací stránka uživatelského rozhraní neotevře, do řádku adresy ve webovém prohlížeči zadejte 192.168.12.3, nebo pokud vaše koncové zařízení podporuje služby mDNS, zadejte SMA[sériové číslo].local nebo http://SMA[sériové číslo].