WLAN üzerinden doğrudan bağlantı kurulması


Ön koşullar:

 • Ürün devreye alınmış olmalıdır.

 • Bir terminal cihaz (örn., kişisel bilgisayar, tablet bilgisayar ya da akıllı cihaz gibi) mevcut olmalıdır.

 • Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ya da Safari web tarayıcılarından birinin en güncel versiyonunun terminal cihazda kurulmuş olması gerekmektedir.

 • Terminal cihazın web tarayıcısında JavaScript etkin olmalıdır.

 • İlk 10 besleme saatinden sonra ya da kurulum asistanının tamamlanmasının ardından ağ açısından önemli ayarlarda değişiklik yapılmak isteniyorsa, kurulumcunun SMA Grid Guard kodunun bulunması gerekir (www.SMA-Solar.com internet adresinde bkz. "Application for SMA Grid Guard Code" (SMA Grid Guard kodu için sipariş formu)).

SSID, IP adresi ve WLAN şifresi

 1. WLAN'daki SSID: SMA[Serial number] (örn. SMA0123456789)
 2. Cihaza özel WLAN şifresi: Bkz. ürün etiketinin üzerindeki WPA2-PSK veya ürünle birlikte teslim edilen kılavuzun arkası
 3. Yerel bir ağ dışında, WLAN üzerinden doğrudan bir bağlantı için standart erişim adresi: http://smalogin.net veya 192.168.12.3

iOS işletim sistemli terminal cihazlarda dosyaların içe ve dışa aktarımı mümkün değildir

iOS işletim sistemli mobil terminal cihazlarda dosyaların içe ve dışa aktarımı (örn. bir evirici konfigürasyonunun içe aktarımı, güncel evirici konfigürasyonunun kaydedilmesi ya da olayların ve parametrelerin dışa aktarımı) teknik nedenlerden dolayı mümkün değildir.

 1. Dosyaların içe ve dışa aktarımı işlemlerinin yapılabilmesi için iOS işletim sisteminin kullanılmadığı terminal cihazları kullanın.

Ürünü bir terminal cihazla bağlamak için birden fazla seçeneğiniz mevcuttur. İşlem adımları, terminal cihaza göre değişiklik gösterebilir. Tanımlanan işlem adımları terminal cihazınız için uygun değilse, WLAN üzerinden doğrudan bağlantıyı terminal cihazınızın kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi kurun.

Mümkün olan bağlantı olanakları opsiyonları:

 • SMA 360° uygulaması ile bağlantı

 • WPS ile bağlantı

 • WLAN ağ araması ile bağlanma

SMA 360° uygulaması ile bağlantı

Ön koşul:

 • Kameralı bir cihaz mevcut olmalıdır.

 • Cihazda SMA 360° uygulaması kurulu olmalıdır.

 • Sunny Portal kullanıcı hesabı mevcut olmalıdır.

Yapılacaklar:

 1. SMA 360° uygulamasını açın ve Sunny Portal kullanıcı hesabı ile oturum açın.
 2. Service > QR-Code Scan seçeneklerini seçin.
 3. Ürün üzerindeki etikette yazılı QR kodunu, SMA 360° uygulamasının QR kodu tarayıcısı ile tarayın.
 4. Terminal cihaz otomatik olarak eviriciye bağlanır. Terminal cihazınızın web tarayıcısı açılır ve kullanıcı arabiriminin oturum açma sayfası görüntülenir.
 5. Terminal cihazınızın web tarayıcısı otomatik olarak açılmaz ve kullanıcı arabiriminin oturum açma sayfası görüntülenmezse, web tarayıcısını açın ve https://smalogin.net adres satırını girin.

WPS ile bağlantı

Ön koşul:

 • Terminal cihaz bir WPS fonksiyonuna sahip olmalıdır.

Yapılacaklar:

 1. Eviricideki WPS fonksiyonunu etkinleştirin. Bunun için hemen art arda 2 kez eviricinin gövde kapağına tıklayın.
 2. Mavi LED yakl. 2 dakika boyunca hızlı bir şekilde yanıp söner. WPS fonksiyonu, bu süre içerisinde etkindir.
 3. Terminal cihazınızdaki WPS fonksiyonunu etkinleştirin.
 4. Terminal cihaz otomatik olarak eviriciye bağlanır. Terminal cihazınızın web tarayıcısı açılır ve kullanıcı arabiriminin oturum açma sayfası görüntülenir.
 5. Terminal cihazınızın web tarayıcısı otomatik olarak açılmaz ve kullanıcı arabiriminin oturum açma sayfası görüntülenmezse, web tarayıcısını açın ve https://smalogin.net adres satırını girin.

WLAN ağ araması ile bağlanma

 1. Terminal cihazınızla mevcut WLAN ağlarını arayın.
 2. Bulunan WLAN ağları listesinden eviricinin SSID'sini SMA[Serial number] seçin.
 3. Cihaza özel WLAN şifresini girin (bkz. etiketin üzerindeki WPA2-PSK veya birlikte teslim edilen kılavuzun arkası).
 4. Terminal cihazınızın web tarayıcısını açın ve adres satırına https://smalogin.net girin.
 5. Kullanıcı arabiriminin oturum açma sayfası açılır.
 6. Kullanıcı arayüzünün oturum açma sayfası açılmazsa, web tarayıcısının adres satırına 192.168.12.3 IP adresini girin veya terminal cihazınız mDNS hizmetleriyle destekleniyorsa SMA[Serial number].local veya https://SMA[SeriNumarası] girin.