Odstavení střídače z provozu


Odborný pracovník

Na konci životnosti střídače jej úplně vyřaďte z provozu podle pokynů v této kapitole.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění hmotností produktu

Při nesprávném zvedání a v důsledku pádu produktu při přepravě nebo montáži může dojít k poranění.

 1. Produkt přepravujte a zvedejte opatrně. Dávejte při tom pozor na hmotnost produktu.
 2. Při provádění jakýchkoli prací na produktu noste vhodné osobní ochranné pomůcky.

Postup:

 1. NEBEZPEČÍ

  Nebezpečí usmrcení vlivem vysokého napětí

  1. Odpojte střídač od napětí Odpojení střídače od napětí).
 2. UPOZORNĚNÍ

  Nebezpečí popálení horkými částmi krytu střídače

  1. Počkejte 30 minut, než kryt střídače vychladne.
  3189057164
 3. Odšroubujte zástrčku RS485 a vytáhněte ji ze zásuvky.
 4. 4174728844
 5. Na zásuvku RS485 našroubujte ochranné víčko.
 6. 2371721228
 7. Odšroubujte převlečnou matici ze závitového pouzdra pro síťový kabel.
 8. 3235478796
 9. Odšroubujte závitové pouzdro ze závitu síťové zásuvky na střídači a sejměte je.
 10. 2371721996
 11. Odjistěte zástrčku síťového kabelu vytáhněte ji ze zásuvky na střídači.
 12. 2047884812
 13. Vyjměte kabelovou průchodku ze závitového pouzdra a odstraňte z ní síťový kabel.
 14. 2371722380
 15. Vyveďte síťový kabel ze závitového pouzdra a převlečné matice.
 16. 2371722764
 17. Na síťovou zásuvku našroubujte ochranné víčko.
 18. 2371723148
 19. Odšroubujte anténu a sejměte ji.
 20. 2371723532
 21. Pokud je k dispozici ochranné víčko, umístěte je na zásuvku pro připojení antény.
 22. 2371723916
 23. Je-li ke střídači připojeno přídavné uzemnění nebo vyrovnání potenciálů, vyšroubujte šroub s čočkovitou hlavou M5×12 (TX25) a odstraňte zemnicí kabel.
 24. 2371724300
 25. Vyšroubujte šrouby s čočkovitou hlavou M5×12 vlevo a vpravo, které zajišťují střídač na nástěnném držáku (TX25).
 26. 3189062156
 27. Sejměte střídač z nástěnného držáku svisle směrem nahoru.
 28. 2047887884
 29. Vyšroubujte šrouby k upevnění nástěnného držáku a sejměte nástěnný držák.
 30. Pokud má být střídač uskladněn nebo odeslán, zabalte střídač, AC zástrčku, DC konektor, ochrannou průchodku RJ45, anténu a nástěnný držák. Použijte k tomu původní obal nebo obal, který vyhovuje hmotnosti a velikosti střídače.
 31. Pokud má být střídač zlikvidován, zlikvidujte ho podle předpisů pro likvidaci elektronického odpadu platných v místě instalace.