Vytvoření připojení přes Ethernet v místní síti


Nová IP adresa při připojení k místní síti

Pokud je produkt připojený k místní síti (např. přes směrovač), získá novou IP adresu. V závislosti na druhu konfigurace je nová IP adresa buď získaná automaticky ze serveru DHCP (směrovače), nebo vámi ručně zadaná. Po dokončení konfigurace je produkt dostupný už jen prostřednictvím následujících přístupových adres:

 1. Obecně platná přístupová adresa: IP adresa, která byla zadaná ručně nebo přidělená serverem DHCP (směrovačem) (zjistíte ji v softwaru pro vyhledávání sítí nebo v konfiguraci sítí v routeru).
 2. Přístupová adresa pro systémy Apple a Linux: SMA[sériové číslo].local (např. SMA0123456789.local)
 3. Přístupová adresa pro systémy Windows a Android: http://SMA[sériové číslo] (např. http://SMA0123456789)

Podmínky:

 • Produkt musí být prostřednictvím síťového kabelu připojený k místní síti (např. přes směrovač).

 • Produkt musí být integrovaný do místní sítě. Tip: Existují různé možnosti, jak produkt integrovat do místní sítě pomocí průvodce instalací.

 • Musí být k dispozici koncové zařízení (např. osobní počítač, tablet nebo smartphone).

 • Koncové zařízení se musí nacházet ve stejné místní síti jako produkt.

 • Na koncovém zařízení musí být nainstalovaný některý z následujících webových prohlížečů v aktuální verzi: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer nebo Safari.

 • Pro změnu nastavení relevantních pro veřejnou rozvodnou síť po uplynutí prvních 10 hodin dodávky elektrické energie nebo po ukončení průvodce instalací je nutné mít k dispozici kód SMA Grid Guard instalačního technika (viz „Application for SMA Grid Guard Code“ na www.SMA-Solar.com).

Postup:

 1. Otevřete webový prohlížeč vašeho koncového zařízení, do řádku adresy ve webovém prohlížeči zadejte IP adresu střídače a stiskněte klávesu Enter.
 2. Webový prohlížeč hlásí narušení bezpečnosti

  Jakmile stisknutím klávesy Enter zadáte IP adresu, může se zobrazit hlášení s upozorněním, že připojení k uživatelskému rozhraní není bezpečné. Zabezpečení uživatelského rozhraní garantuje SMA Solar Technology AG.

  1. Pokračujte v načítání uživatelského rozhraní.
 • Otevře se přihlašovací stránka uživatelského rozhraní.