Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní


Po vytvoření připojení k uživatelskému rozhraní střídače se otevře přihlašovací stránka. Přihlaste se v uživatelském rozhraní, jak je popsáno v následující části.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou zapotřebí pro správné zobrazení uživatelského rozhraní. Soubory cookie jsou nezbytné pro pohodlné používání uživatelského rozhraní. Používáním uživatelského rozhraní vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie.

První přihlášení jako instalační technik nebo uživatel

Přidělení hesla uživatele a instalačního technika

Když poprvé otevřete uživatelské rozhraní, je nutné zadat hesla pro uživatelské skupiny Instalační technikUživatel. Pokud byl střídač registrován v komunikačním přístroji (např. SMA Data Manager) a bylo zadáno systémové heslo, je systémové heslo zároveň heslem instalačního technika. V tomto případě je nutné zadat jen heslo uživatele.

 1. Když jako odborník zadáváte heslo uživatele, heslo předávejte jen osobám, které mají zobrazovat data střídače prostřednictvím uživatelského rozhraní.
 2. Pokud jako uživatel zadáváte heslo instalačního technika, heslo předávejte jen osobám, které mají získat oprávnění k přístupu k systému.

Heslo instalačního technika pro střídače, které jsou registrovány v komunikačním přístroji nebo na portálu Sunny Portal

Aby bylo možné střídač registrovat v komunikačním přístroji (např. SMA Data Manager) nebo v systému Sunny Portal, musí se heslo uživatelské skupiny Instalační technik shodovat se systémovým heslem. Pokud zadáte prostřednictvím uživatelského rozhraní střídače heslo pro uživatelskou skupinu Instalační technik, musíte stejné heslo zadat také jako systémové.

 1. Pro všechny přístroje SMA v systému zadejte stejné heslo instalačního technika.

Postup:

 1. Z rozevíracího seznamu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
 2. Do pole Heslo zadejte heslo pro uživatelskou skupinu Uživatel.
 3. Do pole Opakování hesla zadejte nové heslo ještě jednou.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.
 5. Do pole Nové heslo zadejte heslo pro uživatelskou skupinu Instalační technik. Pro všechny přístroje SMA, které chcete registrovat v jednom systému, při tom zadejte stejné heslo. Heslo instalačního technika je zároveň systémové heslo.
 6. Do pole Opakování hesla zadejte nové heslo ještě jednou.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit a přihlásit.
 • Otevře se stránka Konfigurace střídače.

Přihlášení jako instalační technik nebo uživatel

 1. Z rozevíracího seznamu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
 2. V rozevíracím seznamu Uživatelská skupina zvolte položku Instalační technik nebo Uživatel.
 3. Do pole Heslo zadejte heslo.
 4. Zvolte Přihlášení.
 • Otevře se úvodní stránka uživatelského rozhraní.

Odhlášení jako instalační technik nebo uživatel

 1. Vpravo v panelu nabídek zvolte nabídku Uživatelská nastavení.
 2. V následující kontextové nabídce zvolte [Odhlásit].
 • Otevře se přihlašovací stránka uživatelského rozhraní. Odhlášení bylo úspěšné.