Připojení přídavného uzemnění


Odborný pracovník

Pokud je na místě instalace vyžadováno přídavné uzemnění nebo vyrovnání potenciálů, můžete ke střídači připojit přídavné uzemnění. Předejde se tak vzniku dotykového proudu při selhání ochranného vodiče na AC zástrčce. Potřebné prstencové kabelové oko a šroub jsou součástí dodávky střídače.

Další potřebný materiál (není součástí dodávky):

  • 1 zemnicí kabel

Požadavky na zemnicí kabel:

Použití vodičů s jemnými drátky

Můžete použít pevný vodič, nebo ohebný vodič s jemnými drátky.

  1. Pokud použijete vodič s jemnými drátky, musíte jej dvojitě nakrimpovat pomocí prstencového kabelového oka. Ověřte při tom, zda při škubnutí nebo ohnutí není vidět žádný neizolovaný vodič. Tím bude zajištěno dostatečné odlehčení od tahu prostřednictvím prstencového kabelového oka.
  • Průřez zemnicího kabelu: max. 10 mm²

Postup:

  1. Odizolujte zemnicí kabel.
  2. 2371550732
  3. Odizolovanou část zemnicího kabelu prostrčte prstencovým kabelovým okem a nakrimpujte ji krimpovacími kleštěmi.
  4. 2371551116
  5. Prostrčte šroub s čočkovitou hlavou M5×12 otvorem pro šroub v prstencovém kabelovém oku a zašroubujte prstencové kabelové oko se šroubem v místě připojení pro přídavné uzemnění šroubovákem Torx (TX25) (utahovací moment: 2,5 Nm).