Připojení zařízení RS485


Odborný pracovník

Další potřebný materiál (není součástí dodávky):

 • 1 komunikační kabel pro komunikaci RS485

 • 1 zástrčka M12, 4pólová

Přiřazení signálů:

zásuvka

Signál

Brána TS4

Sunny WebBox

Sunny Boy Control

Barva žíly

1

GND

-

5

5

2

+12 V

+

-

-

3

Data-

B

7

8

4

Data+

A

2

3

Postup:

 1. NEBEZPEČÍ

  Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem

  1. Odpojte střídač od napětí Odpojení střídače od napětí).
 2. Připravte zástrčku M12 a připojte kabel RS485 k zástrčce (viz návod k zástrčce M12).
 3. Ověřte, zda jsou všechny vodiče správně připojené k zástrčce M12.
 4. 3190761228
 5. Odšroubujte ochranné víčko ze zásuvky pro připojení komunikace RS485.
 6. 3190764300
 7. Zapojte zástrčku M12 do zásuvky pro připojení komunikace RS485 a zašroubujte. Zástrčku při tom vyrovnejte tak, aby vodicí výstupek zásuvky na střídači zajel do vodicí drážky na zástrčce.