Demontáž DC konektorů


Odborný pracovník

Při demontáži DC konektorů (např. při nesprávné přípravě) postupujte, jak je popsáno v následující části.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem při kontaktu s obnaženými DC vodiči nebo kontakty DC konektoru v případě poškozených nebo uvolněných DC konektorů

Při chybném odjištění a odpojení DC konektorů mohou DC konektory prasknout, poškodit se nebo uvolnit, případně mohou být chybně připojené. Tím se mohou obnažit DC vodiče nebo kontakty DC konektorů. Kontakt s DC vodiči nebo kontakty DC konektoru pod napětím vede k usmrcení nebo k těžkým poraněním v důsledku zásahu elektrickým proudem.

 1. Při pracích na DC konektorech používejte izolované rukavice a izolované nářadí.
 2. Zajistěte, aby DC konektory byly v bezvadném stavu a nebyly obnažené žádné DC vodiče nebo kontakty DC konektorů.
 3. DC konektory odjišťujte a odpojujte opatrně podle popisu v následujícím textu.

Postup:

  4177267596
 1. Odjistěte a vytáhněte všechny DC konektory. K tomu je třeba, abyste do jedné z postranních štěrbin zastrčili plochý šroubovák nebo zahnutou závlačkovou pružinu (šířka břitu: 3,5 mm) a DC konektory vytáhli. DC konektory přitom nepačte, nástroj do jedné z postranních štěrbin zastrčte pouze za účelem uvolnění pojistky a netahejte za kabel.
 2. 2072486412
 3. Povolte převlečnou matici DC konektoru.
 4. 2072486796
 5. Odjistěte DC konektor. Za tímto účelem zahákněte plochý šroubovák (šířka hrotu: 3,5 mm) do postranní západky a páčením západku otevřete.
 6. Pak DC konektor opatrně roztáhněte.
 7. 2072487180
 8. Uvolněte třmenovou svorku. Za tímto účelem zahákněte do třmenové svorky plochý šroubovák (šířka hrotu: 3,5 mm) a páčením třmenovou svorku otevřete.
 9. Vyjměte kabel.