Zapnutí a vypnutí WLAN


Střídač je standardně vybaven aktivovaným rozhraním WLAN. Pokud nechcete WLAN používat, můžete funkci WLAN vypnout a kdykoli znovu zapnout. Nezávisle na sobě při tom můžete zapnout nebo vypnout přímé připojení prostřednictvím sítě WLAN a připojení přes WLAN v místní síti.

Zapnutí funkce WLAN je už možné pouze prostřednictvím připojení k síti Ethernet

Pokud vypnete funkci WLAN pro přímé připojení i pro připojení v místní síti, přístup k uživatelskému rozhraní střídače a tím i opětovná aktivace rozhraní WLAN jsou možné už pouze prostřednictvím připojení k síti Ethernet.

Základní postup pro změnu provozních parametrů je popsán v jiné kapitole Změna provozních parametrů).

Vypnutí funkce WLAN

Pokud chcete funkci WLAN zcela vypnout, musíte vypnout jak přímé připojení, tak i připojení v místní síti.

Postup:

  • Přímé připojení vypnete, když ve skupině parametrů Komunikace systému > WLAN zvolíte parametr Softwarový přístupový bod zapnutý a nastavíte ho na Ne.

  • Připojení v místní síti vypnete, když ve skupině parametrů Komunikace systému > WLAN zvolíte parametr Síť WLAN je zapnutá a nastavíte ho na Ne.

Zapnutí funkce WLAN

Pokud jste vypnuli funkci WLAN pro přímé připojení nebo pro připojení v místní síti, můžete funkci WLAN opět zapnout podle následujících pokynů.

Podmínka:

  • Pokud jste funkci WLAN předtím vypnuli zcela, musí být střídač připojený k osobnímu počítači nebo směrovači přes Ethernet.

Postup:

  • Přímé připojení přes WLAN zapnete, když ve skupině parametrů Komunikace systému > WLAN zvolíte parametr Softwarový přístupový bod zapnutý a nastavíte ho na Ano.

  • Připojení přes WLAN v místní síti zapnete, když ve skupině parametrů Komunikace systému > WLAN zvolíte parametr Síť WLAN je zapnutá a nastavíte ho na Ano.