Popis produktu


6504136972

Struktura produktu

Položka

Označení

A

DC odpínač zátěže

B

LED diody

LED diody signalizují provozní stav produktu.

C

Nálepka s QR kódem, jehož naskenování v aplikaci SMA 360° umožňuje snadné připojení k uživatelskému rozhraní prostřednictvím sítě WLAN

D

Typový štítek

Typový štítek slouží k jednoznačné identifikaci produktu. Typový štítek musí být trvale připevněný na produktu. Na typovém štítku najdete následující informace:

  • typ přístroje (Model)

  • sériové číslo (Serial No. nebo S/N)

  • datum výroby (Date of manufacture)

  • Kód PIC pro registraci na portálu Sunny Portal

  • Registrační kód (RID) pro registraci na portálu Sunny Portal

  • Heslo k síti WLAN (WPA2-PSK) pro přímé připojení k uživatelskému rozhraní střídače prostřednictvím sítě WLAN

  • specifické údaje příslušného přístroje