Nastavit SMA ShadeFix


Odborný pracovník

Můžete nastavit časový interval, během kterého má střídač hledat optimální pracovní bod. Pokud funkci SMA ShadeFix nechcete používat, můžete ji deaktivovat.

Základní postup pro změnu provozních parametrů je popsán v jiné kapitole Změna provozních parametrů).

Postup:

  • Ve skupině parametrů DC strana > Nastavení DC > SMA ShadeFix zvolte parametr Časový interval SMA ShadeFix a nastavte požadovaný časový interval. Optimální časový interval je obvykle 6 minut. Tato hodnota by se měla zvýšit pouze při extrémně pomalých změnách zastínění.

    Střídač ve stanoveném časovém intervalu optimalizuje bod MPP vašeho FV systému.

  • Chcete-li funkci SMA ShadeFix deaktivovat, ve skupině parametrů DC strana > Nastavení DC > SMA ShadeFix přepněte parametr SMA ShadeFix na Vypnuto.