Montáž produktu


Další materiál potřebný pro montáž (není součástí dodávky):

 • 3 šrouby vhodné pro hmotnost střídače a daný podklad (průměr: minimálně 6 mm)

 • 3 podložky vhodné pro dané šrouby (vnější průměr: min. 18 mm)

 • příp. 3 hmoždinky vhodné pro daný podklad a dané šrouby

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění hmotností produktu

Při nesprávném zvedání a v důsledku pádu produktu při přepravě nebo montáži může dojít k poranění.

 1. Produkt přepravujte a zvedejte opatrně. Dávejte při tom pozor na hmotnost produktu.
 2. Při provádění jakýchkoli prací na produktu noste vhodné osobní ochranné pomůcky.

Postup:

 1. UPOZORNĚNÍ

  Nebezpečí poranění poškozeným vedením

  Ve zdi může být položeno proudové vedení nebo jiné rozvody (např. plyn nebo voda).

  1. Ověřte, zda ve zdi nejsou položeny žádné kabely, které by se při vrtání mohly poškodit.
  1944213772
 2. Vyrovnejte nástěnný držák na stěně do vodorovné polohy a vyznačte polohu otvorů k vyvrtání. Použijte při tom alespoň jeden otvor vpravo a vlevo a spodní otvor uprostřed v nástěnném držáku. Tip: Při montáž na sloupek použijte otvor nahoře a dole uprostřed v nástěnném držáku.
 3. Odložte nástěnný držák a vyvrtejte vyznačené otvory.
 4. V závislosti na podkladu případně zastrčte do vyvrtaných otvorů hmoždinky.
 5. 2024894988
 6. Přišroubujte nástěnný držák ve vodorovné poloze pomocí šroubů a podložek.
 7. 2371545356
 8. Zavěste střídač do nástěnného držáku. Oba vodicí výstupky vpravo a vlevo na žebrech na zadní straně střídače je při tom nutné zavěsit do vodicích drážek na nástěnném držáku.
 9. Ověřte, zda je střídač pevně usazený.
 10. 2371545740
 11. Zajistěte střídač na nástěnném držáku. Za tímto účelem nasaďte na obou stranách vždy po jednom šroubu s čočkovitou hlavou M5×12 do spodního otvoru pro šroub v upevňovacím závěsu střídače a zašroubujte pomocí šroubováku Torx (TX25) (utahovací moment: 2,5 Nm).