Bezpečnostní a monitorovací zařízení


Ochrana proti DC přepólování

zkratová dioda

Odpojovací zařízení na straně vstupu

DC odpínač zátěže

Odolnost proti AC zkratu

regulace proudu

Kontrola stavu sítě

SMA Grid Guard 10.0

Maximální povolené jištění

32 A

Kontrola zemního spojení

sledování stavu izolace: Rizo > 200 kΩ

Kontrolní jednotka poruchového AC/DC proudu

k dispozici