Uvedení střídače do provozu


Odborný pracovník

Podmínky:

 • AC jistič vedení musí být správně dimenzovaný a nainstalovaný.

 • Střídač musí být správně namontovaný.

 • Všechny kabely musejí být správně připojené.

Postup:

 1. Zapněte AC jistič vedení.
 2. 3195129740
 3. DC odpínač zátěže střídače nastavte do polohy I.
 4. Rozsvítí se všechny tři LED diody. Zahajuje se spouštěcí fáze.
 5. Ve fázi spouštění střídače se nahrává požadovaný firmware.
 6. Přibližně po 90 sekundách všechny tři LED diody opět zhasnou.
 7. Zelená LED dioda začne blikat a pokud je střídač připojený přes Speedwire, začne navíc blikat také modrá LED dioda. Pokud po nějaké době nadále bliká zelená LED dioda, nejsou zatím splněné podmínky pro připojení pro režim dodávky elektrické energie. Jakmile budou podmínky pro režim dodávky elektrické energie splněné, střídač zahájí režim dodávky elektrické energie a v závislosti na dostupném výkonu bude zelená LED dioda trvale svítit nebo pulzovat.
 8. Pokud svítí červená LED dioda, došlo k chybě, kterou je třeba odstranit Identifikace chyb).