Aktivace funkce WPS


Funkci WPS je možné používat k různým účelům:

 • automatické připojování k síti (např. prostřednictvím směrovače)

 • přímé spojení mezi produktem a koncovým přístrojem

Podle toho, k jakému účelu chcete funkci WPS používat, musíte při její aktivaci postupovat různě.

Aktivace funkce WPS k automatickému připojení k síti

Podmínky:

 • V produktu musí být aktivována síť WLAN.

 • Na směrovači musí být aktivováno WPS.

Postup:

 1. Vyvolejte uživatelské rozhraní Struktura připojení k uživatelskému rozhraní).
 2. Přihlaste se jako Instalační technik.
 3. Spusťte průvodce instalací Spuštění průvodce instalací).
 4. Vyberte krok Síťová konfigurace.
 5. V kartě WLAN klikněte na tlačítko WPS pro síť WLAN.
 6. Klikněte na [Aktivovat WPS].
 7. Zvolte Uložit a pokračovat a opusťte průvodce instalací.
 • Funkce WPS je aktivní a je možné vytvořit automatické připojení k síti.

Aktivace funkce WPS pro přímé připojení ke koncovému zařízení

 • Aktivujte funkci WPS na střídači. Za tímto účelem dvakrát za sebou klepněte na víko krytu střídače.

  Přibližně 2 minuty rychle bliká modrá LED dioda. Funkce WPS je v této době aktivní.