Problémy se streamingovými službami


Pokud v místní síti, do které je začleněný také střídač, používáte streamingové služby, může dojít k poruchám přenosu. V takovém případě můžete prostřednictvím provozních parametrů změnit nastavení IGMP střídače.

  • Kontaktujte servis a nastavení IGMP změňte podle dohody se servisem.